Rynek finansowy: Kronika – listopad 2010

BANK 2010/11

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań rewitalizacyjnych obejmujących BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla MŚP. Związek Banków Polskich wskazuje, że dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby wyłączenie systemu poręczeń, w ramach programu rządowego, spod regulacji Prawa bankowego i bankowych reguł nadzorczych albo przez powrót do poprzedniej formuły lub przez wydzielenie działań poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank Gospodarstwa Krajowego w formie np. spółki zależnej BGK (ewentualnie innego podmiotu - np. agencja rządowa) tak, aby uniknąć konieczności spełniania bankowych standardów czy uzależnienia prowadzenia niektórych form działalności (np. poręczenia portfelowe) od zgody KNF.

Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni – stanowi nowa unijna dyrektywa zatwierdzona przez Parlament Europejski. Z nowego prawa, które zostało już uzgodnione z krajami członkowskimi, wynika, że tylko w wyjątkowych okolicznościach termin płatności będzie mógł być przedłużony do 60 dni od wystawienia faktury. Państwa członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych zakłada, że jeśli w 2011 r. dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 proc., to w 2012 r. stawki VAT wzrosną o 1 pkt proc. – do 24 proc., 9 proc. i 6 proc., a w 2013 r. – ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek finansowy: Kronika – listopad 2008

BANK 2008/12

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 91 mld 300 mln zł "Plan stabilności i rozwoju". Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost gospodarczy na lata 2009-2010. Plan zakłada m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwarancje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządowa autopoprawka do budżetu zakłada spadek wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwartale 2008 r. o 4,8 proc., wobec 5,8 proc. w II i 6,7 proc. w całym ubiegłym roku. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w listopadzie o 8,6 pkt m/m do 24,2 pkt. Stopa bezrobocia wyniosła w październiku 8,8 proc. wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 roku oraz 11,3 proc. w październiku 2007 r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,8 proc. m/m i 7,9 proc. r/r, wobec 1,8 proc. m/m i 11,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Podstawowa stopa NBP zmniejszyła się o 0,25 pkt proc. i wynosi 5,75 proc.

Komisja Europejska zaproponowała skoordynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki o wartości 200 mld euro (1,5 proc. PKB UE), który ma być finansowany przez kraje członkowskie. Ma to dać impuls do rozwoju gospodarczego poprzez nowe inwestycje i pobudzenie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek Finansowy: Kronika wrzesień 2009

BANK 2009/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Produkt krajowy brutto nie wyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł w II kw. br. o 1,1 proc. r/r wobec 0,8 proc. w poprzednim, w całym pierwszym półroczu zwiększył się o 1,0 proc. r/r.

 • Prezydent podpisał ustawę antykryzysową. Zgodnie z nią, aby firma mogła skorzystać z pomocy publicznej, spadek jej przychodów musi osiągnąć 25 proc. w ciągu trzech miesięcy. Przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy publicznej po 1 lutego 2009 r., będzie objęty ustawą dopiero po 12 miesiącach.

 • BGK podpisał umowy z 19 bankami komercyjnymi, uruchamiając tym samym system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Dotyczą one poręczeń kredytów udzielanych w trybie indywidualnym. Poręczenia i gwarancje mają obejmować maksimum 80 proc. wartości kredytu.
 • W lipcu dług z tytułu kredytów walutowych wzrósł zaledwie o 241 mln zł, a stan zadłuż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: