KRUK oczekuje wzrostu rynku wierzytelności w Polsce

Komentarze ekspertów

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. Fot. KRUK S.A

Komentarz Piotra Krupy, prezesa zarządu KRUK S.A po miesiącu funkcjonowania przepisów skracających termin przedawniania długów

#PiotrKrupa: Najbardziej prawdopodobnym skutkiem zmian dla całej branży jest wyższa podaż oraz przyspieszenie procesów sprzedaży wierzytelności @kruk_sa

Ostateczna forma przepisów nie będzie miała negatywnego wpływu na poziom spłat z naszego portfela wierzytelności. Intencje prawodawcy od początku były przejrzyście komunikowane, mieliśmy odpowiednio dużo czasu, aby dostosować się do nadchodzących zmian i zabezpieczyć wartość portfela.

Uważamy, że propozycje stanowią kompromis między interesami osób zadłużonych oraz wierzycieli, a u ich podstaw leży ochrona praw konsumenta. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem zmian dla całej branży jest wyższa podaż oraz przyspieszenie procesów sprzedaży wierzytelności.

Banki i instytucje finansowe prawdopodobnie będą bardziej skłonne przekazywać wierzytelności do sprzedaży na wcześniejszym etapie niż do tej pory.  Biorąc pod uwagę, że cena za portfele wierzytelności w największej mierze zależy od ich jakości, a więc również “wieku”, oczekujemy wzrostu rynku w Polsce.

Starając się przewidzieć inne zmiany w przyszłości, mogą one dotyczyć procesu dochodzenia wierzytelności. Dla KRUK-a proces polubowny zawsze będzie priorytetem. Jest korzystny zarówno dla wierzyciela, jak i osoby zadłużonej.

Z drugiej strony, w zmienionym otoczeniu wierzyciele będą szybciej niż dotychczas korzystać z rozwiązań sądowych i egzekucyjnych. A to nie zawsze będzie korzystne rozwiązanie dla osób zadłużonych, bo może okazać się ono dla nich bardziej kosztowne.

Przedawnienie długów – nowe przepisy nie zawsze korzystne dla konsumenta

Udostępnij artykuł: