KRUK oczekuje wzrostu rynku wierzytelności w Polsce

Komentarze ekspertów

Komentarz Piotra Krupy, prezesa zarządu KRUK S.A po miesiącu funkcjonowania przepisów skracających termin przedawniania długów

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. Fot. KRUK S.A

Komentarz Piotra Krupy, prezesa zarządu KRUK S.A po miesiącu funkcjonowania przepisów skracających termin przedawniania długów

#PiotrKrupa: Najbardziej prawdopodobnym skutkiem zmian dla całej branży jest wyższa podaż oraz przyspieszenie procesów sprzedaży wierzytelności @kruk_sa

Ostateczna forma przepisów nie będzie miała negatywnego wpływu na poziom spłat z naszego portfela wierzytelności. Intencje prawodawcy od początku były przejrzyście komunikowane, mieliśmy odpowiednio dużo czasu, aby dostosować się do nadchodzących zmian i zabezpieczyć wartość portfela.Uważamy, że propozycje stanowią kompromis między interesami osób zadłużonych oraz wierzycieli, a u ich podstaw leży ochrona praw konsumenta. Najbardziej prawdopodobnym skutkiem zmian dla całej branży jest wyższa podaż oraz przyspieszenie procesów sprzedaży wierzytelności.Banki i instytucje finansowe prawdopodobnie będą bardziej skłonne przekazywać wierzytelności do sprzedaży na wcześniejszym etapie niż do tej pory.  Biorąc pod uwagę, że cena za portfele wierzytelności w największej mierze zależy od ich jakości, a więc również "wieku", oczekujemy wzrostu rynku w Polsce.Starając się przewidzieć inne zmiany w przyszłości, mogą one dotyczyć procesu dochodzenia wierzytelności. Dla KRUK-a proces polubowny zawsze będzie priorytetem. Jest korzystny zarówno dla wierzyciela, jak i osoby zadłużonej.Z drugiej strony, w zmienionym otoczeniu wierzyciele będą szybciej niż dotychczas korzystać z rozwiązań sądowych i egzekucyjnych. A to nie zawsze będzie korzystne rozwiązanie dla osób zadłużonych, bo może okazać się ono dla nich bardziej kosztowne.Przedawnienie długów – nowe przepisy nie zawsze korzystne dla konsumenta
Udostępnij artykuł: