Krym drugim Kosowem

Komentarze ekspertów

Podczas wtorkowej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu zdominowały kolejne informacje docierające zza Bugu, gdzie parlament należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu uchwalił deklarację niepodległości, powołując się na casus Kosowa.

Podczas wtorkowej sesji uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu zdominowały kolejne informacje docierające zza Bugu, gdzie parlament należącej do Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu uchwalił deklarację niepodległości, powołując się na casus Kosowa.

"Jeśli narody Krymu opowiedzą się w zaplanowanym na 16 marca 2014 r. referendum za wejściem Krymu, włączając w to Autonomiczną Republikę Krymu i miasto Sewastopol, w skład Rosji, po tymże referendum Krym zostanie ogłoszony niepodległym państwem o republikańskim systemie rządów" - czytamy w opublikowanej wczoraj deklaracji. W odpowiedzi rząd w Kijowie zażądał od parlamentu krymskiego anulowania zaplanowanego referendum  twierdząc, że jest ono sprzeczne z konstytucją Ukrainy, a parlament Krymu nie posiada pełnomocnictwa do prowadzenia polityki zagranicznej.

Tymczasem, zdaniem ekspertów, potencjalne przyłączenie Krymu do Rosji może mieć znaczący wpływ na sytuację ekonomiczną całego regionu, a nawet sparaliżować gospodarkę półwyspu, który w wielu kluczowych aspektach pozostaje ściśle związany  z Ukrainą. Z punktu widzenia makroekonomicznego, jednym z  najważniejszych wydarzeń dzisiejszej sesji będzie publikacja danych obrazujących dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro (prognoza 0.5% m/m i 1.9% r/r). Uwagę inwestorów przyciągnie również wystąpienia przedstawicieli ECB - Benoita Coeuré oraz Yves Merscha.

dr Maciej Jędrzejak
Dyrektor Zarządzający
Saxo Bank Polska

Udostępnij artykuł: