Krysiak Zenon

K

Zenon Krysiak - wieloletni działacz spółdzielczości bankowej, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Czynnie uczestniczył w pracach Sekcji Banków Spółdzielczych i w pracach Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji BGŻ i Banków Spółdzielczych.

Zenon Krysiak - wieloletni działacz spółdzielczości bankowej, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka. Czynnie uczestniczył w pracach Sekcji Banków Spółdzielczych i w pracach Grupy Roboczej ds. Restrukturyzacji BGŻ i Banków Spółdzielczych.

 

Udostępnij artykuł: