Krystyna Skowrońska: Ustawa konieczna dla implementacji Unijnych dyrektyw

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krystyna Skowrońska - Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Poseł na Sejm RP

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krystyna Skowrońska - Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Poseł na Sejm RP

Krystyna Skowrońska: Banki spółdzielcze w swojej przeszło stupięćdziesięcioletniej historii doskonale zdawały egzamin z budowania lokalnych przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Wtedy, kiedy budowano banki spółdzielcze jako kasy pożyczkowe, w swoich środowiskach krok po kroku budowały lokalną społeczność. Dziś ta historia to dobry wizerunek w środowisku, ale również duże wyzwania aby sprostać temu, co czeka je dzisiaj. Regulacje europejskie, o których od roku całe środowisko spółdzielcze rozmawia, są niezwykle ważnym elementem dotyczącym przyszłości. Jak będzie wyglądało zrzeszenie - czy to będzie ochrona instytucjonalna, jak mówi dyrektywa, czy zrzeszenie zintegrowane - o tym od ponad roku toczy się rozmowa. Uzgodnienia w Ministerstwie Finansów, konsultacje uzgodnieniowe, wszelkie opinie są wysłuchiwane. Wierzę, ze zostanie wybrany najlepszy model. Opowiadam się za tym, aby ustawa w tym zakresie - konsultują ją środowisko banków spółdzielczych z MF - była uniwersalna, a nie przesądzająca o jednej z form bezpieczeństwa w bankach. Mówimy tu o zrzeszeniu zintegrowanym, które jest uzupełnieniem ochrony instytucjonalnej. Zatem w tym zakresie, jako przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych w przyszłym tygodniu spotkam się w Komisji Finansów z Prezydium aby równolegle toczące się rozmowy w MF mogły być przekazane do Prezydium Komisji Finansów.

Dlaczego tak szybko i dlaczego zdecydowaliśmy się na to wspólne spotkanie? Ważna jest data 31 grudnia br., bo mówi o tym, jak będą wyglądały banki. Jeżeli ustawy o bankach spółdzielczych i zrzeszających nie zdążymy w parlamencie przeprocedować to będzie niezwykle trudne dla środowiska. Z mojej strony deklaracja, że we wszystkie ważne głosy będziemy się wsłuchiwać bardzo uważnie. Lokalny rynek potrzebuje wsparcia banków spółdzielczych. Ze strony przedsiębiorców płyną bardzo ważne opinie o bankach spółdzielczych, o ich profesjonalizmie, o polskim kapitale, o możliwości uzgadniania i prowadzenia rozmów pomiędzy bankiem i klientem jako partnerami - chodzi o partnerów biznesowych - ale także o dobrej współpracy z samorządami. Chciałabym aby te relacje były w dalszym ciągu budowane, pielęgnowane, a jeżeli nowe rozwiązania dadzą szansę rozwoju bankom pomimo ich bardzo dużych zastrzeżeń na dzisiaj, to będziemy robić wszystko, aby banki spółdzielcze w swojej istocie miały dobre warunki dla funkcjonowania. Przez te wszystkie lata pokazały się jako świetny partner w środowisku lokalnym, akumulowały jego kapitał i przeznaczały na inwestycje w środowisko. Dziś to profesjonalne, nowoczesne banki z dobrymi pracownikami, z dobrą procedurą, ale mam nadzieję również z dobrymi relacjami w środowisku. Całe środowisko banków zrzeszających poprzez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Związek Rewizyjny Banków, a przede wszystkim Związek Banków Polskich  rozmawia o tym, jak ważnym partnerem biznesowym, jak ważną instytucją kredytodawczą są banki spółdzielcze. Czekamy na ważną dyskusję, która będzie toczyła się w Parlamencie. Mam nadzieję, że w opinii wszystkich banki spółdzielcze mają bardzo dobrą renomę.     

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krystyna Skowrońska: Ustawa konieczna dla implementacji Unijnych dyrektyw"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: