Kryzys w Deutsche Banku

Komentarze ekspertów

Niemiecki bank jest aktualnie w najbardziej kryzysowym momencie swojej historii. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest również najbardziej śledzonym wydarzeniem ostatnich dni. Sceptyczne wypowiedzi, brak entuzjazmu wśród akcjonariuszy oraz brak zaufania do obecnego zarządu może powodować pesymizm w stosunku do sytuacji firmy.

Niemiecki bank jest aktualnie w najbardziej kryzysowym momencie swojej historii. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest również najbardziej śledzonym wydarzeniem ostatnich dni. Sceptyczne wypowiedzi, brak entuzjazmu wśród akcjonariuszy oraz brak zaufania do obecnego zarządu może powodować pesymizm w stosunku do sytuacji firmy.

Kilka ważnych czynników ciąży na spółce od pewnego czasu wpływając na cenę akcji, która ma problem z przebiciem się powyżej 30 euro za akcję, mimo że cena w szczytowym momencie wynosiła 100 euro za akcję.

Bank nadal walczy z prawnymi procedurami, ma otwarte kilka spraw w sądach a co za tym idzie potrzebne jest zawiązanie funduszu na poczet ewentualnych kar.

 

Niestety spółka przstrzeliła własne prognozy wyników co również nie jest dobrym sygnałem od momentu inauguracji nowych zarządającyh w 2012 roku.

Potrzebna zmiana kultury zarządzania spółką dotychczas nie nastąpiła, co oznacza że obecna struktura nie wyznacza jasnej ścieżki rozwoju, a zarząd sprawia wrażenie jakby nie miał skonkretyzowanych planów strategii.

Dodatkowo trwa również sprawa przeciwko jednego z członków zarządu, któremu postawiono zarzuty zmowy w procesie "Kirch".

Wyżej wymienione kwestie mają dość negatywny wpływ i powodują niechęć wśród wielu udziałowców, którzy publicznie ogłosili absolutiorium dla Zarządu na ostatnim posiedzeniu. Rada Nadzorcza zmieniła skład oraz zadania dla zarządu dzień przed walnym zgromadzeniem.

Największą zmianą jest wykluczenie z obowiązków Fitschena, co ułatwi wymianę go na stanowisku. Tak jak planowano CFO Stefan Krause przekaże swoje obowiązki wiceszefowi finansów Marcusowi Schneckowi. Reiner Neske, który był odpowiedzialny za dział klientów private banking i przedsiębiorstwa przestanie pełnić swoje obowiązki 30 czerwca i przekaże je Christianowi Sewingowi, szefowi departamentu prawnego. Rezygnacja Neskego jest bezpośrednią odpwoiedzią na decyzję Jainsa by podzielić Postbank, który został kupiony w 2010 roku by zredukować biznes związany z private bankingiem. Neske starał się uniknąć tego procesu i skupić uwagę na tradycyjnej bankowości aniżeli bankowości inwestycyjnej.

Strategia 2020 prawdopodobnie może odbudować zaufanie inwestorów i dokończyć długo wyczekiwaną zmianę w kulturze korporacyjnej spółki w nadchodzących tygodniach. Niestety istnieje dużo sceptycyzmu wśród akcjonariuszy,a faktem jest że zarząd musi podjąć konkretne działania mające na celu ustabilizowanie pozycji międzynarodowego gracza w nowym środowisku z dużo ostrzejszymi regulacjami.

Richard Gloess
Specjalista rynku CFD i Forex, City Index

 
Udostępnij artykuł: