Krzysztof Broda

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Zastępca prezesa zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji

Krzysztof Broda, zastępca prezesa zarządu BFG
fot. CC BY Filip Błażejowski/BFG

Zastępca prezesa zarządu Bankowy Fundusz Gwarancyjny Przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji

Odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji.Z bankowością związany od roku 1992. Początkowo pracował jako naczelnik Wydziału Kredytów, a później jako zastępca dyrektora regionu w Wielkopolskim Banku Kredytowym SA w Katowicach. W latach 1996-2000 odpowiadał za obszar zarządzania ryzykiem kredytowym, informatyki, produktowy oraz organizację sieci oddziałów jako członek zarządu, a następnie wiceprezes zarządu Gliwickiego Banku Handlowego (objętego postępowaniem naprawczym).Od 2001 r. pracował w ING Banku Śląskim jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Finansowym oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Kredytowym Ryzykiem Detalicznym. Był członkiem komitetów kredytowych, Komitetu Polityki Kredytowej, Komitetu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym. Pracował m.in. nad zmianą organizacji systemu zarządzania ryzykiem i informatycznymi narzędziami wsparcia procesu kredytowego.

W latach 2008 – 2012 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego jako zastępca dyrektora Pionu Nadzoru Bankowego, doradca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawiciel UKNF w Technicznym Komitecie Doradczym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Kierował komitetem sterującym projektu migracji systemów informatycznych i projektem opracowania zasad oceny punktowej podmiotów nadzorowanych. W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracuje od 2012 r.Krzysztof Broda jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.
Udostępnij artykuł: