Krzysztof Kalicki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Związek Banków Polskich Deutsche Bank Polska SA

Krzysztof Kalicki
Fot. Materiały prasowe Deutsche Banku Polska S.A.

Członek Rady Związek Banków Polskich Deutsche Bank Polska SA

Dr hab. Krzysztof Kalicki – ur. 2.02.1953, doktor habilitowany - ekonomia (studia magisterskie, doktorat i habilitacja w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej);
Od 1 stycznia 2003 Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska SA oraz Country Manager Grupy Deutsche Bank w Polsce, od 1 sierpnia 1998 do 31 grudnia 2002 Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.; w latach 1996-1998 I Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.; od października 1990 do grudnia 1996 w Ministerstwie Finansów – do 01.1992 Doradca Ministra Finansów, następnie Dyrektor Departamentu Zagranicznego, a od 06.1994 Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Finansów. W latach 1976-2001 pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej. Członek licznych Rad Nadzorczych (obecnie Członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC SA i DB Securities SA).Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.Profesor w Akademii im. L. Koźmińskiego. Ponad 90 publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim; m.in. „Teoria i polityka kursu walutowego”, „Pieniądz a bilans płatniczy”, „Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym”, „Globalizacja, kryzys i co dalej”.

Udostępnij artykuł: