Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu Banku Pekao, będzie nowym członkiem Zarządu PZU

Kadry

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę dotyczącą powołania Krzysztofa Kozłowskiego w skład Zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu, podał ubezpieczyciel.

Fot. Bank Pekao S.A.

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę dotyczącą powołania Krzysztofa Kozłowskiego w skład Zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji członka Zarządu, podał ubezpieczyciel.

"Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Powołanie następuje z dniem 4 sierpnia 2021 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" - czytamy w komunikacie.

Natomiast we wczesnych godzinach popołudniowych (20.07.) Bank Pekao podał, że Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu Banku Pekao, jak również ze składu Zarządu, ze skutkiem na koniec dnia 3 sierpnia 2021 r.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia, podano wówczas w komunikacie.

Krzysztof Kozłowski był wiceprezesem Zarządu Banku Pekao od kwietnia 2020 roku. Nadzorował Pion Strategii.

Czytaj także: Bank Pekao potwierdza 3,21 zł dywidendy na akcję, po otrzymaniu zalecenia z KNF

Krzysztof Kozłowski posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, a także uczestnik zagranicznych pobytów, staży i programów naukowych. W 2013 r. wpisany na listę adwokatów (jako adwokat niewykonujący zawodu). Zdał również egzamin sędziowski.

W latach 2013–2015 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2013–2015 reprezentant–substytut w Grupie Niezależnych Ekspertów Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego Rady Europy w Strasburgu.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Od grudnia 2015 r. do września 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Od września 2016 r. do stycznia 2018 r. był Wojewodą Zachodniopomorskim. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krzysztof Kozłowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Czytaj także: Rekordowa dywidenda z PZU

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów w 2020 roku wyniosła blisko 379 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 2010 roku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku Bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 roku.

Czytaj także: Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta RP został powołany do Rady Nadzorczej PZU

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: