Krzysztof Kuśmierowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Fot. PGE GIEK

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Absolwent Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Menedżerską - Apsley Business School of London na kierunku Executive Master of Business.

W PGE Energia Ciepła SA i PGNiG Termika SA zarządzał aktywami wytwórczymi i projektami związanymi z rozwojem ciepłownictwa i kogeneracji, przekształceniami i zmianami procesów biznesowych oraz nadzorował obszar inwestycji i remontów, handlu, optymalizacji produkcji i zakupów.

Od lutego 2020 r. w spółce PGE SA zajmował stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego, w którego kompetencjach znajdowały się obszary związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi i dostawami surowców produkcyjnych, a także handlem, relacjami społecznymi i strategią IT. Od marca 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządem terytorialnym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się nadzorem menedżerskim, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacją i przekształceniami.

Udostępnij artykuł: