Krzysztof Kuśmierowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Krzysztof Kuśmierowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Absolwent Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Menedżerską - Apsley Business School of London na kierunku Executive Master of Business.

W PGE Energia Ciepła SA i PGNiG Termika SA zarządzał aktywami wytwórczymi i projektami związanymi z rozwojem ciepłownictwa i kogeneracji, przekształceniami i zmianami procesów biznesowych oraz nadzorował obszar inwestycji i remontów, handlu, optymalizacji produkcji i zakupów.

Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z samorządem terytorialnym. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajmował się nadzorem menedżerskim, zarządzaniem projektami inwestycyjnymi, restrukturyzacją i przekształceniami.

Udostępnij artykuł: