Krzysztof Lipski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Aviva TUnŻ SA

Krzysztof Lipski
Fot.Aviva sp. z o.o.

Członek Zarządu Aviva TUnŻ SA

W Avivie pracuje od 2011 r., w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od roku 2013 jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Od 2018 r. jest członkiem zarządu Santander Aviva. Od maja 2021 roku dyrektor finansowy (CFO) spółek Aviva w Polsce i członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od 30 listopada 2021 r. jest również członkiem zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Association of Chartered Certified Accountants.

Udostępnij artykuł: