Krzysztof Michalski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

PKO Bank Polski logo

Członek Rady Nadzorczej PKO Bank Polski S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał także dyplom MBA – Innowacje i Analiza Danych – Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 r. w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając m.in. za badania rynku, tworzenie nowych produktów, marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 r. kierujący zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych.

Obecnie członek zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Odpowiada za analizy i doradztwo w sprawach podatkowych, gospodarczych, finansowych. Zajmuje się również problematyką stosunków międzynarodowych.

Zależny Członek Rady Nadzorczej.

 

Udostępnij artykuł: