Krzysztof Pietraszkiewicz: Budowania długoterminowej strategii oczekują od nas klienci

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Potrzeba budowy programu rozwoju polskiej instytucji finansowej wynika przede wszystkim z naszych doświadczeń ostatnich kilkudziesięciu lat, przede wszystkim potrzeb naszych klientów - zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Musimy mieć lepiej przygotowane różne instrumenty, które są niezbędne dla finansowania rozwoju naszej gospodarki i naszych klientów, ale musimy mieć także większy potencjał finansowy polskich instytucji finansowych. W dużej mierze korzystamy z potencjału zagranicznych instytucji finansowych, ale utrzymywanie tego stanu na dłuższą metę może być w niektórych okresach - jak pokazują doświadczenia ostatniego kryzysu - niebezpieczne. Jeżeli chcemy realizować zrównoważony rozwój w naszej gospodarce to musimy się umówić jako obywatele, jako przedsiębiorcy, że część wypracowanych środków będziemy przeznaczać na budowę krajowych instytucji finansowych. Zarówno po stronie kapitałowej, aby umacniać ich stabilność, potencjał, ale z drugiej strony żeby dysponować zasobami finansowymi płynnymi, którymi finansujemy rozwój - powinny być to zasoby długoterminowe. Szczególnie finansowanie inwestycji wymaga długoterminowych źródeł finansowania.

Maciej Małek: Szeroki zakres współpracy sektora bankowego i instytucji ubezpieczeniowych wyznaczają nie tylko potrzeby rynku, ale również rekomendacje nadzorcze. Z czego wynika potrzeba wydłużenia okresu derogacyjnego dla Rekomendacji U?

KP: Czekamy na ostateczny kształt tej regulacji. To jest bardzo ważny projekt, który będzie stabilizował rynek współpracy banków z firmami ubezpieczeniowymi. Z jednej strony musi być to gama bardzo dobrych produktów, z drugiej - ponieważ regulacja ma dość szeroki zakres - musimy przygotować personel, procedury i płynną współprac z klientami. Stąd prośba o odpowiednie wydłużenie tego okresu umownego. Proszę pamiętać, że to są żywe umowy, relacje. Niektóre umowy jeszcze trwają przez kilka kwartałów, niektóre nawet przez kilka lat. W związku z tym taka jest nasza opinia.

MM: Wzmacnianie bezpieczeństwa obrotu to także efektywne korzystanie z systemu wymiany informacji. Czego pan oczekuje po zapowiadanym rozszerzeniu rejestrów o chociażby kwestie zobowiązań publiczno-prawnych?

KP: Jesteśmy dumni jako system bankowy, że mamy dobrą jakość portfela kredytowego. To m.in. efekt zbudowania bardzo solidnych systemów wymiany informacji międzybankowej. Systemy wymiany informacji są dostępne dla praktycznie wszystkich obywateli i przedsiębiorców poprzez, w szczególności, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Ważne jest to, że w toku prac parlamentarnych zapowiadana jest także regulacja, która umożliwi dostęp różnych przedsiębiorców i osób poprzez biura informacji gospodarczej do danych dziś znajdujących się w rejestrach publicznych - w ZUSie, w urzędach skarbowych i informacjach o innych zobowiązaniach publiczno-prawnych. To bardzo ważne bowiem automatyzuje I przyspiesza proces, a przede wszystkim zmniejsza ryzyko niepewności w obrocie gospodarczym.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: Krzysztof Pietraszkiewicz: Budowania długoterminowej strategii oczekują od nas klienci

Udostępnij artykuł: