Krzysztof Pietraszkiewicz doktorem honoris causa SGH

Aktualności / Multimedia

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi, prezesowi Związku Banków Polskich. Jest on 27 osobą wyróżnioną tym tytułem najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadał tytuł doktora honoris causa Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi, prezesowi Związku Banków Polskich. Jest on 27 osobą wyróżnioną tym tytułem najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 29 listopada w Auli Głównej SGH. Otworzył ją i powitał przybyłych gości Rektor SGH prof. Marek Rocki. Następnie wystąpił prof. Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.Laudację  wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.Krzysztof Pietraszkiewicz wygłosił wykład pt. „Bankowość polska w procesie przemian społecznych, politycznych i gospodarczych oraz w obliczu wyzwań kolejnych dekad”.Przypomnijmy, że Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.
Udostępnij artykuł: