Krzysztof Pietraszkiewicz: Niełatwy rok zamykamy dodatnim bilansem

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: To był niełatwy rok dla polskich przedsiębiorców, rodzin, ale także dla polskiego sektora bankowego - wszystko ze sobą jest bardzo powiązane. Niełatwy dlatego, że w przestrzeni europejskiej działo się bardzo wiele ważnych zdarzeń. Myślę o restrukturyzacji w Grecji, Hiszpanii czy Portugalii, niepewność odnosząca się do rynku włoskiego, ale przede wszystkim wydarzenia na Wschodzie Europy o charakterze politycznym, militarnym, gospodarczym, które nie pozostają bez wpływu także na sytuację polskich przedsiębiorców i obywateli. Na szczęście zanotowaliśmy kilkuprocentowy wzrost oszczędności w polskich bankach, wzrost kredytowania polskiej gospodarki. W szczególności cieszyć musi kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Kilkudziesięciu  tysiącom przedsiębiorców  dzięki uruchomieniu programu de minimis przez rząd i współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zostało zaoferowane ponad 24 mld dodatkowego kredytu.

Cieszy nas również to, że postępuje poziom ubankowienia. Coraz więcej dorosłych Polaków, którzy mogą posiadać rachunki bankowe korzysta z naszych usług. Cieszy nas także postępująca modernizacja sektora i oferowanie coraz większej liczby rachunków bankowych poprzez internet, oferowanie nowoczesnych kart płatniczych. Można powiedzieć, że pod tym względem to był także rok udany.

Cieszy nas też to, że portfel kredytowy polskiego sektora bankowego jest dobry, że utrzymuje się wysoka jakość portfela kredytowego.

Wydarzyły się też negatywne zdarzenia, które będą rzutować na sektor bankowy, na relacje z klientami. To niestety rozpoczęta restrukturyzacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowch i  przeniesione koszty restrukturyzacji na klientów banków i na banki. To duży wysiłek oznaczający wzrost opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Można powiedzieć, że to nie fair, bowiem to jest inna branża, inna sfera, ale koszty ponoszą klienci polskiego sektora bankowego.

Z negatywnych zdarzeń dla modernizacji polskiej gospodarki to także mocna ingerencja w opłaty z tytułu tzw. Interchange Fi - nie do końca przemyślana, nie tylko w Polsce, ale i w skali Europy.          

Maciej Małek: Z tego inwestowano w rozwój.

KP: Do tego nawiązuję. To były środki pozyskiwane na innowacyjność i właściwie okazało się, że w sferze, w której jesteśmy bardzo innowacyjni, gdzie nie świecimy światłem odbitym obniżenie przychodów z tego tytułu jest swoistą karą za innowacyjność. Tak się nie powinno postępować. To nie jest rozsądne, zbyt radykalne. Powinno być bardziej rozłożone w czasie. 

Również dość mocna ingerencja w wielu regulacjach. Szok regulacyjny trwa. Nie zawsze są to dobrze wprowadzane regulacje, nie zawsze udaje nam się znaleźć i wdrożyć te regulacje - ważne dla stabilności rozwoju sektora bankowego w Europie z zachowaniem zasady proporcjonalności. Trzeba bowiem pamiętać, że każdy kraj jest inny, każdy sektor bankowy jest inny i trzeba pamiętać, że Polska jest nadal krajem niskiego ubankowienia, niskiego rozwoju usług finansowych. W krajach Zachodniej Europy potrzebne są restrykcyjne rozwiązania, te gospodarki są nadmiernie ubankowione.

Przed nami kilka strategicznych kwestii. Mobilizowanie, budowanie pewnych programów prorozwojowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, emerytalne, związane z ochroną zdrowia. budowanie stabilnego systemu poręczeń i gwarancji, budowanie funduszy własnych, budowanie potencjału Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kierunku programu przymusowej likwidacji instytucji finansowych - jeśli zachodzi taka potrzeba. To oznacza bardzo wielką mobilizację i poszukiwanie rozwiązań. a w przypadku biznesowym to bankowość spółdzielcza, która musi wypracować nowy model biznesowy i wdrożyć bardzo ciekawe, ale trudne regulacje w postaci instytucjonalnego systemu ochrony.

MM: Przy okazji ukłon w stronę parlamentarzystów - nadal nie mamy ustawy...

KP: Przy okazji ukłon chyba do wszystkich, ale rzeczywiście potrzebne są pilne działania wdrażające dyrektywy CRD 4 i rozporządzenie CRR.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Niełatwy rok zamykamy dodatnim bilansem"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: