Krzysztof Pietraszkiewicz: O potrzebie zachowania umiaru oraz rozwagi zarówno podczas kreowania nowych obciążeń dla sektora bankowego jak i w komunikacji ze społeczeństwem

Multimedia

Wypowiedź dla alebank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla alebank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Peitraszkiewicz: Na polski sektor bankowy, który jest stabilny i pokazywany był w minionych latach jako sektor wręcz wzorcowy - finansował gospodarkę, przynosił bardzo wysokie dochody do budżetu państwa - nałożono bardzo wiele obciążeń, ograniczeń i dodatkowych wymagań - także wzrastająco naturalne oczekiwania klientów wobec sektora bankowego.

W ostatnich kwartałach dochodzi do ogromnego skumulowania obciążeń, ograniczeń i wymagań. We wdrażaniu ich towarzyszy jeszcze niepotrzebny język ataku, oskarżania, bardzo często kompletnie niesłuszego, sektora bankowego. W zwiąkzu z tym już wielokrotnie zwracałem się o zachowanie pewnego umiaru i rozwagi - zarówno w kreowaniu nowych obciążeń wobec sektora bankowego, ale także w posługiwaniu się językiem wobec sektora bankowego.

Polskie banki po kilkuset latach, kiedy nie można było budować kapitału materialnego na naszych ziemiach, wspólnie z klientami zbudowały wspólne dobro w postaci funduszy własnych polskiego sektora bankowego, kilkuset miliardów oszczędności naszych obywateli, ponad 230 mld oszczędności naszych przedsięborców. Wykształciliśmy znakomitą kadrę finansistów. To jest naprawdę wielki dorobek. Proponujemy nowe rozwiązania, potrzebne w kraju, argumentowane. Trzeba szukać takiego sposobu porozumiewania się, takich płaszczyzn byśmy wspólnie udźwignęli, sprostali tym wyzwaniom. To jest możliwe, ale trzeba znaleźć mądry harmonogram, sposób postępowania, aby to niełatwe dzieło, jakim jest rozwiązywanie problemów kraju, a jednocześnie finansowanie rozwoju i zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, mogło być kontynuowane.

Wierzę, że nam się uda. Rozwaga i umiar dla nas wszystkich w tych skomplikowanych czasach są bardzo, bardzo potrzebne. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: https://www.youtube.com/watch?v=O4OHP2U0Ikk

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: