Krzysztof Pietraszkiewicz: O znaczeniu Programu Polska Bezgotówkowa dla budowania gospodarki elektronicznej i nowoczesnego systemu płatniczego w naszym kraju

Multimedia

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Program zainstalowania w Polsce dodatkowych 600 tys. terminali płatniczych najnowszych generacji, pozwalających dokonywać nie tylko proste płatności, ale wypełniać ewentualnie inne funkcje w przyszłości, będzie niewątpliwie bardzo mocnym impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki elektronicznej i polskiego systemu płatniczego.Jako Związek Banków Polskich jesteśmy z tego bardzo dumni, że udało się uzgodnić pomiędzy uczestnikami rynku oraz rządem realizację takiego Programu. Jest to Program bardzo ambitny ponieważ przez ponad 20 lat zainstalowaliśmy około 650 tys. takich terminali. Oto w okresie kolejnych trzech i pół roku mamy podwoić tę liczbę. Myślę, że mamy na tyle doświadczenia i doświadczeni są też nasi klienci, zatem założony plan jest wykonalny. Ważne aby usługi płatnicze nadal były bezpieczne, wygodne i aby bezgotówkowe płatności mogły być realizowane w każdym miejscu naszego kraju.
Udostępnij artykuł: