Krzysztof Pietraszkiewicz – propozycje kalibrujemy do skali zagrożeń

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich (fot. ZBP)

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Maciej Małek: Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby propozycje, których inspiracją była sytuacja wokół franka mogły w szerszym horyzoncie służyć stabilizowaniu systemu i optymalizowaniu tych zagrożeń, które mogą nastąpić w przyszłości?

Krzysztof Pietraszkiewicz: Warto pamiętać, że trudniejsza sytuacja, która powstała w związku z ruchami cen walut nie jest następstwem działań podjętych przez polskie władze, banki, czy polskich klientów. Znaleźliśmy się wszyscy w warunkach nadzwyczajnych kryzysu światowego, a także konsekwencji wojny na Ukrainie.

Warto dodać, że w wyniku zrealizowania setek tysięcy mieszkań w Polsce stworzyliśmy wiele miejsc pracy. Powstało wiele dobrej jakości mieszkań, wiele osób, rodzin żyje w godnych warunkach. Bardzo wiele środków wpłynęło do budżetu, wiele firm się zmodernizowało. Myślę, że rzetelnym sposobem wyjścia z tej sytuacji jest próba znalezienia pierwszego najlepszego rozwiązania, które pogodzi ogólny interes społeczny - aby polska gospodarka rozwijała się spokojnie, aby koszty tej operacji były jak najmniejsze, ale także aby koszty przejścia przez najtrudniejszy okres dla klientów kredytów frankowych, a także innych klientów sektora bankowego były akceptowalne.

Mając na stole dwie propozycje - przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i tę przedstawioną przez banki i Związek Banków Polskich, mając też w pamięci uwagi zgłaszane przez Prezydenta, Panią Premier, Ministra Finansow, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Wicepremiera Piechocińskiego, Szefa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Radę Gospodarczą przy Premierze - aby dokonać takiego wyboru instrumentów i narzędzi, aby osiągnąć główne cele, czyli wprowadzić spokój i dobrą perspektywę spłacenia kredytów dla Polaków, jednocześnie zachować zdolność systemu finansowego przy jego stabilności do kredytowania gospodarki w kolejnych latach.

Myślę, że do końca maja znajdziemy pierwsze, najlepsze rozwiązanie - tym bardziej, że banki deklarują wyłożenie niezbędnych środków w rozsądnych rozmiarach zarówno na Fundusz Wspierania Restrukturuzacji, jak i na Fundusz Stabilizacyjny.           

Zobacz rozmowę w wersji wideo: Krzysztof Pietraszkiewicz: Propozycje kalibrujemy do skali zagrożeń

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: