Krzysztof Pietraszkiewicz: Stabilizowanie systemu naczelnym zadaniem

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes, Związek Banków Polskich

Maciej Małek: Propozycje Związku Banków Polskich, ze swej natury ogólne, zostały dobrze przyjęte zarówno przez środowisko jak i obserwatorów. W tej chwili doszło ich doprecyzowanie i uszczegółowienie. Czym się kierowaliście? Jakie były priorytety? 

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przede wszystkim problem kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty na cele mieszkaniowe - zarówno frankowe jak i złotowe - jest problemem niezmiernie ważnym. Myślę, ze jest to także ważny problem dla rodzin i dla państwa. W sposób nieoczekiwany po 2008 roku znaleźliśmy się wszyscy w bardzo trudnej sytuacji. Aby w sposób cywilizowany postępować i pomagać ludziom wtedy, kiedy potrzebują, a jednocześnie zachować stabilność systemu finansowego, który jest niezmierni ważny w społecznej gospodarce rynkowej, bo dostarcza jej finansowania przedstawiliśmy pakiet i zwracamy się z prośbą o to, aby w jego realizacji uczestniczyli klienci, banki, ale także państwo.

Klientom powiedzieliśmy jedną rzecz. Po szokującym skoku franka w wyniku decyzji Narodowego Banku Szwajcarii - nie bójcie się, wytrzymamy to wszystko, ponieważ będziemy oczekiwali raty nie wyższej od tej, która była przed decyzją banku Szwajcarii. Aby tego dokonać rezygnujemy z części przychodów bankowych z tytułu marży, ale także dochodów spreadowych i nie musicie się tym przejmować.

Gdy się okazało, że rata musi być wyższa ponad tę, o której mówiłem przed chwilą, klient może albo to obsługiwać i bardzo wielu klientów zapewne tak postąpiłoby gdyby taka sytuacja wystąpiła, albo możecie wnosić o wakacje kredytowe lub dopisanie tej kwoty do końca zobowiązań. To jest nasze porozumienie klienci - banki.

Od państwa oczekujemy - od KNFu - przyzwolenia na to, abyśmy mogli nie żądać dodatkowych zabezpieczeń od tych klientów, którzy terminowo obsługują swoje zobowiązania. Jesteśmy bowiem pewni, że zrobią wszystko żeby ze zobowiązań się wywiązać. Nie ma co nakładać na nich dodatkowych kosztów i ciężarów.

Od Ministra Finansów oczekujemy uwolnienia w przypadkach dokonywania restrukturyzacji klientów od płacenia podatku PITu jeśli nastąpiło częściowe umorzenie przez bank długu. Pojawiła się także propozycja Premiera Piechocińskiego aby zachęcić banki do podejmowania bardziej elastycznych form restrukturyzacji, aby uznać część rezerw na kredyty mieszkaniowe za koszt uzyskania przychodu.

Myślę, ze są to propozycje, które można powiedzieć dzielą. Co wniesie do tego rozwiązywania problemu środowisko bankowe - konkretne kwoty, co wniesie klient - mogą być kwoty, ale nie muszą - tylko wtedy, kiedy kurs franka miałby tendencję do umacniania się. Co wniesie państwo na skutek takich działań?

Jeszcze jedna ważna rzecz. Moim zdaniem nie tylko godna rozpatrzenia, ale przede wszystkim wprowadzenia - rewitalizowanie ustawy o pomocy dla klientów w trudnej sytuacji, zarówno frankowych jak i złotowych. W ten sposób powstaje mini program, pakiet ośmiu, siedmiu punktów, które zrealizowane powinny ulżyć istotnie naszym kredytobiorcom.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Stabilizowanie systemu naczelnym zadaniem"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: