Krzysztof Pietraszkiewicz: Także niepełnosprawni oczekują bezpiecznego dostępu do usług bankowych

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Bardzo się cieszę z porozumienia z Fundacją Integracja. Wieńczy ono wieloletni okres współpracy z Fundacją oraz innymi organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Cieszy mnie także to, że po latach naszej współpracy udało się rozwiązać w wielu bankach podstawowe problemy z dostępem osób niepełnosprawnych do usług bankowych. Natomiast nowe technologie i zaawansowanie technologiczne banków pozwala na rozwiązywanie kolejnych problemów, np. lepszy dostęp do usług bankowych dla osób głuchoniemych, niesłyszących, niedowidzących. Wierzę także, że postęp technologiczny umożliwi większy dostęp do usług bankowych na odległość - dla osób niepełnosprawnych.

Pamiętajmy, że jest to kilka milionów osób w różnym wieku, w związku z czym działania o charakterze edukacyjnym, technologicznym, prawnym są bardzo potrzebne. W najbliższych miesiącach planujemy wspólne działania szkoleniowe, prace koncepcyjne, abyśmy mogli rekomendować określone rozwiązania i sukcesywnie wdrażać je w kolejnych miesiącach. Bardzo jestem zadowolony z tego, że wiodące banki w Polsce, największe banki sukcesywnie wdrażają te rozwiązania - mocno angażują się w prace projektowe. Musimy też pamiętać, że nie są to łatwe rozwiązania i to nie ze względu na koszty, ale głównie na funkcjonalność poszczególnych rozwiązań i kwestie bezpieczeństwa. Wszystko musimy bowiem zrobić aby dostęp do usług nie był związany z jakimś ryzykiem operacyjnym, czy prawnym.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Także niepełnosprawni oczekują bezpiecznego dostępu do usług bankowych"

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: