Krzysztof Pietraszkiewicz: Unia Bankowa to szansa dalszej stabilizacji sektora

Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes, Związek Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Myślę, ze dopiero po dwóch, trzech latach będziemy mogli odpowiedzieć jakie konsekwencje dla polskiego rynku bankowego i polskich klientów będzie miało uruchomienie projektu pod nazwą Unia Bankowa. Niemniej jednak należy się spodziewać tego, że sektor bankowy europejski będzie bardziej stabilny i bardziej przewidywalny. Sektor ów przejdzie w najbliższych miesiącach przegląd jakości portfela kredytowego, w ogóle szerzej aktywów bankowych. Można się spodziewać, że pewne rzeczy zostaną wyjaśnione. Powinno mieć to działanie sprzyjające wzrostowi zaufania na rynku międzybankowym. Zostaną także podjęte działania przyspieszające proces budowy systemów ochrony depozytów, czyli instytucji typu Polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny. My mamy to za sobą, ale w innych krajach nie ma takich instytucji, lub mają bardzo początkową fazę rozwoju. Zostaną wprowadzone mechanizmy systemu porządkowanej likwidacji instytucji finansowych oraz - w niektórych krajach to już nastąpiło - wydzielenie działalności inwestycyjnej z banków o charakterze uniwersalnym, czy z wielkich konglomeratów finansowych.

Natomiast Polska znajdzie się w bardzo szczególnej sytuacji. Około 60 proc. polskich banków będzie działać w ramach systemu Unii Bankowej, dlatego że ich właściciele - właściciele matki - będą podlegały w pełni systemowi Unii Bankowej. Pozostała część polskiego sektora bankowego nie będzie bezpośrednio podlegać, bo związana jest korzeniami w Polsce lub są to małe instytucje finansowe. Nie będzie podlegać bezpośrednio regulacjom i działaniom systemu europejskiej Unii Bankowej. To jest rzecz trudna - nie tylko dla polskich bankowców, ale także dla regulatorów, polityków. Trwa debata jak powinniśmy postępować. Jedno jest pewne - nawet restrykcyjne regulacje, takie, które decydują o bezpieczeństwie depozytów, o profesjonalnym, bezpiecznym działaniu sektora bankowego powinniśmy także w Polsce wdrażać.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, ze Polska jest krajem niskiego ufinansowienia, niskiego rozwoju sektora bankowego  i pamiętać też o tym, że polski sektor bankowy ma małą zdolność do finansowania rozwoju. Brakuje nam wewnątrzkrajowych depozytów, depozytów długoterminowych do finansowania inwestycji i musimy się z tym uporać. Musimy też pamiętać o tym, że mamy słabo rozwinięty rynek kapitałowy. Dostępność dofinansowania polskich przedsiębiorców wymaga dalszego oprzyrządowania i wdrożenia nowych instrumentów. Myślę o stabilnym zbudowaniu systemu poręczeń i gwarancji, o rozwoju kredytu technologicznego, ale także powołaniu, utworzeniu instytucji mobilizujących do długoterminowego oszczędzania - np. o kasach oszczędnościowo-budowlanych. To wszystko przed nami.

Problem innowacyjności gospodarki jest problemem właściwie wszystkich krajów europejskich. Można powiedzieć, że polska gospodarka w ostatnich czasach była bardzo innowacyjna, ale była to innowacyjność naśladowcza. Na masową skalę nabywaliśmy urządzenia, pojazdy, różnego rodzaju rozwiązania, sprzęt, który pomagał nam zdobywać nowe rynki, podejmować nowe produkcje, czy realizować nowe typy usług. Brakowało i brakuje nam rozwiązań, które sprzyjałyby zacieśnianiu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi. W Polsce nie mamy ogromnego potencjału naukowego, bo on jest jeszcze dzisiaj słabo dofinansowany, przez lata był zaniedbywany. Nie mieliśmy i nie mamy wielkich, wiodących firm, które były zainteresowane współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi, czy budowaniem wielkich ośrodków. Ale jesteśmy w tym procesie na dobrej drodze.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Unia Bankowa to szansa dalszej stabilizacji sektora"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: