Krzysztof Pietraszkiewicz: Wspólnie odpowiadamy za przyszłość gospodarki

Bankowość / Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes, Związek Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Zanim przystąpię do konkretnych postulatów warto powiedzieć, że w wypowiedziach naszych gości - zarówno Ministra Finansów jak i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także przedstawicieli regulatorów, nadzorców, prezesów banków, wybrzmiało to, że wspólnie odpowiadamy za przyszłość naszej gospodarki, budowanie jak najlepszych relacji z klientami - w niełatwych czasach. Musimy dobrze przeanalizować - także w Polsce - wydarzenia i działania, które wymagają poprawy, czy pewnego skorygowania choć jako Polacy mamy prawo do dumy z tego jak polski sektor bankowy i polska gospodarka przeszły przez kryzys ostatnich pięciu lat.

Z ust pana Ministra jak i prof. Belki padło sformułowanie, że bankowość jest bardzo blisko związana z państwem. Mógłbym dodać, ze nie ma możliwości aby były stabilne banki w niestabilnym państwie, ale nie ma też stabilnego państwa przy niestabilnej bankowości. Oto my - Polacy - mamy znakomitą szansę. Po pierwsze gospodarka funkcjonuje w niezły sposób  - osiągnęliśmy blisko 20 proc. wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, mamy zdrowy sektor finansowy, aktywnych przedsiębiorców, uzyskaliśmy kilka miliardów dodatkowych złotych na inwestycje i rozwój w ciągu najbliższych 6, 7 lat.

Zatem powstaje pytanie: Co powinniśmy zrobić, jakie instrumenty zbudować aby mali i średni przedsiębiorcy w tych niepewnych czasach - nadal jest podwyższony poziom ryzyka - mieli dostęp do finansowania? Co zrobić aby stworzyć takie instytucje i rozwiązania, które w Polsce są potrzebne, aby opłacało się oszczędzać długoterminowo na cele mieszkaniowe, emerytalne, ale także edukacyjne czy zdrowotne? Co zrobić aby refinansować działalność kredytową banków - ponieważ nie mamy nadmiaru oszczędności na rynku krajowym. Zatem budowa banków hipotecznych, emisja listów zastawnych, także budowa kas oszczędnościowo-budowlanych w Polsce, ale także sekurytyzowanie aktywów, także nowe formy emisji obligacji, mobilizowania finansowania.

Wreszcie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: jak będziemy budowali nasze instytucje finansowe, ponieważ pod względem ich potencjału w relacji do Produktu Krajowego Brutto mamy zdrowy sektor bankowy, ale on jest mały, jego zdolność do finansowania rozwoju jest mała. Krótko mówić musimy dyskutować o tym, jak zbudować, rozwijać, stabilizować sektor bankowy, jakich nowych rozwiązań poszukiwać, abyśmy mogli przez najbliższe lata, wspólnie z naszymi klientami, realizować strategię wspólnego wzrastania. Tak, jak rosną nasi klienci, powinny rosnąć instytucje finansowe i służyć swoją kompetencją, doradztwem w jak najlepszy sposób, aby tworzyć tysiące czy setki tysięcy atrakcyjnych miejsc pracy, aby wytwarzać na rynku polskim dobre, wysokiej próby produkty, które będziemy mogli z powodzeniem eksportować.

Maciej Małek: Jakie przesłanie z dzisiejszego forum chcemy zanieść na zbliżające się Walne Zgromadzenie?

KP:Z jednej strony musimy jak najlepiej działać, zarządzać ryzykiem, komunikować się z klientami. Jednak należy pamiętać o tym, co się wydarzyło w świecie, wyciągać wnioski, skorygować to, co wymaga skorygowania i budować instytucje, które są nam potrzebne. Jednym zdaniem po prostu z ogromną odpowiedzialnością budować naszą przyszłość, a to już musimy czynić każdego dnia.

MM: Czy w kontekście sytuacji na Ukrainie uzasadniony jest postulat abyśmy jeszcze raz przemyśleli sprawę naszego przystąpienia do strefy euro? Czy postulat przyspieszenia jest realny i na ile jest uzasadniony, jeżeli tak?

KP: Projekt Euro to jest projekt ekonomiczny, gospodarczy, ale jest także projektem politycznym. W związku z tym w dużej mierze, w zależności od sytuacji w tej części Europy, ale także szerzej w świecie, powinniśmy cały czas o tym pamiętać - tym bardziej, że w referendum dokonaliśmy pewnego strategicznego rozstrzygnięcia. Jest także drugi aspekt, o którym mówił dzisiaj minister Szczurek, że projekt Euro to nie tylko korzyści, ale także koszty, w tym także koszty restrukturyzacji niektórych gospodarek, niektórych państw w Europie. To musimy na pewno zważyć i aktualny raport o ewentualnych korzyściach i kosztach jest nam potrzebny. Właściwie taki raport powinien być budowany na bieżąco, ciągle. Dlaczego? Dlatego, że tak się szybko zmienia sytuacja. Ostatni raport na temat korzyści i kosztów był realizowany w zupełnie innych okolicznościach i dzisiaj jest czas, aby dokonać takiego przeglądu, rzetelnie ocenić, który moment byłby najlepszy do podjęcia decyzji.

Jest wiele argumentów aby poważnie zastanawiać się nad przystąpieniem do strefy Euro i porównywanie tego, że to jest to tak ważny krok jak przystąpienie Polski do NATO nie jest pozbawione strategicznych i zasadniczych racji. Aczkolwiek chcę dodać, że trzeba robić wszystko, aby napięcie, które wystąpiło w tej części świata zredukować i starać się rozwiązać różne problemy i zawierać porozumienia gospodarcze. Świat po tak wielkim wstrząsie gospodarczym, z jakim mamy do czynienia w ostatnich pięciu latach, zasługuje na to, aby przywódcy i elity uczyniły wszystko, aby w sposób cywilizowany rozwiązywać problemy współczesności. Mocno za takimi działaniami obstaję, ale jeśli pewne zagrożenia przekraczają pewien poziom trzeba podejmować decyzje o charakterze strategicznym i wstąpienie do strefy Euro jest taką decyzją.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Wspólnie odpowiadamy za przyszłość gospodarki"

Udostępnij artykuł: