Krzysztof Pietraszkiewicz: Wszystkie pomiary potwierdzają dobrą kondycję sektora

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników strestestów. Wieloletnia budowa funduszy własnych, ale także dbanie o jakość aktywów przynoszą dobre rezultaty. Rzeczywiście tak się składa, że wyniki przeglądu aktywów i strestestów są takie, że od kilku kwartałów rośnie wielkość udzielonych kredytów - zarówno gospodarstwom odmowym, przedsiębiorcom, jak i jednostkom samorządu terytorialnego, a jednocześnie spada bezwzględnie wielkość kredytów przeterminowanych, obsługiwanych nieterminowo. W konsekwencji jakość portfela kredytowego polskich banków poprawia się. Na to skłania się kilka czynników. Po pierwsze spadek bezrobocia w ciągu ostatnich kliku lat o ponad 3,5 procent. Po drugie poprawa procedur kredytowych i coraz lepsza informacja o kredytobiorcach. Po trzecie refleksja klientów - zarówno indywidualnych jak i firm, przedsiębiorców, którzy zaciągają kredyty w sytuacji kiedy są bardziej pewni możliwości zrealizowania swoich strategii. To wszystko napawa optymizmem i jest dobrym punktem wyjścia do myślenia o kolejnej perspektywie rozwojowej kilku najbliższych lat.

- Co powinno się wydarzyć aby sukces polskiego sektora bankowego przełożyć na możliwości finansowania polskich przedsiębiorców i tego, co nazywamy wsparciem szeroko pojętego rozwoju?

- Jeśli chodzi o dostęp do kredytów dla polskich przedsiębiorców - a większość z nich to są przedsiębiorcy mali - to stabilne rozwiązania w postaci funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i takie rozwiązania, które będą budowały potencjał polskich firm. Jeśli chodzi o firmy największe, tam gdzie jest to możliwe, użycie poręczeń Skarbu Państwa. Inne kwestie to zaproszenie polskich przedsiębiorców do realizowania krajowych i regionalnych programów rozwojowych. Kilka ważnych punktów strategicznych to: dobra, odpowiedzialna polityka makroekonomiczna fiskalna i monetarna, dobre opracowanie programów absorpcji środków unijnych i zaproszenie do tego sektora bankowego i dobre systemy wspierania innowacyjności, a także eksportu w polskich firmach. Tak niewiele a jednocześnie tak dużo i będziemy mogli ważne aktywa w postaci stabilnego sektora bankowego oraz dostępu do ponad 100 mld Euro środków unijnych wykorzystać w sposób właściwy.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Wszystkie pomiary potwierdzają dobrą kondycję sektora"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: