Krzysztof Pietraszkiewicz: Zbudowaliśmy trwały fundament dla podejmowania kolejnych wyzwań

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Wypowiedź dla aleBank.pl: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu, Związek Banków Polskich

Maciej Małek: Panie prezesie, środowisko bankowe po raz kolejny spotyka się z samorządowcami w czasie dość szczególnym, bo bezpośrednio po wyborach, ale Pan w swoim wystąpieniu mówił o potrzebie budowania perspektywy do 2020 roku i dalej ponieważ bezprecedensowy dopływ środków unijnych to jest ogromna szansa. Rok 2020 wyznacza tu pewną cezurę i powinniśmy budować już perspektywę dalszą.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji jako Polacy, jako Polska. Udało nam się z sukcesem przejść przez te ostatnie 25 lat, a w naprawdę w dobrym stylu ostatnie 6 lat. Zarówno ten sukces odnotowały samorządy terytorialne, także wiele miast, ale także polski sektor bankowy. Nie było to dziełem przypadku tylko było to następstwem wielu mądrych politycznych, gospodarczych, administracyjnych decyzji, choć oczywiście wiemy - każdy ze swojego podwórka - że mogło być lepiej, ale łatwo się mówi z perspektywy minionego czasu.

MM: Ale powiedzmy, że wiele projektów nie byłoby zrealizowanych, gdyby nie banki właśnie.

KP: Do tego chciałem nawiązać. Pamiętam kiedy kilkanaście lat temu  po raz pierwszy usiadłem z marszałkami województw i wtedy nabierającego już takich pełnych barw samorządu. Dyskutowaliśmy o możliwościach współpracy i widziałem pewną nieufność i brak porozumienia. W ciągu tych lat udało się naprawdę ustabilizować bardzo dobre relacje między samorządami różnych szczebli i bankami. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować ogrom projektów. My oceniamy, że samych projektów unijnych o wartości przekraczającej 140 miliardów złotych. Tzn. w takiej liczbie projektów był komponent bankowy. Banki wyasygnowały na te projekty w ostatniej perspektywie około 20 miliardów złotych.

To z czym zwracamy się do polskich samorządów to także prośba o udział w współtworzeniu polskich instytucji finansowych dlatego, że właśnie po roku 2020 - ale także teraz - nasza zdolność do finansowania rozwoju - mówię o zdolności polskich instytucji finansowych, polskich banków (i z kapitałem polskim, jak i zagranicznym) - jest bardzo ograniczona. Z kolei nie możemy nadmiernie liczyć na finansowanie transgraniczne, bo to jest nie tylko zadłużanie się, ale to jest także ewentualny import czy transfer szoków, które mogą się wiązać z różnymi niespodziankami i niepowodzeniami w innych krajach.

MM: Dlaczego chce Pan namawiać samorządy do poważnego myślenia o e-gospodarce i wdrażaniu szeroko pojętych innowacji?

KP: Dla mnie samorządy to są takie rządy lokalne. Ja bardzo poważnie traktuję tych gospodarzy. Sam z ogromną przyjemnością tam, gdzie mieszkam staram się włączyć w rozwiązywanie różnych problemów, no bo tam mieszkamy, tam mieszkają nasi rodzice, tam mieszkają nasze dzieci. To jest po prostu nasza mała ojczyzna, nasze sąsiedztwo. Tak jak się dba o wielkie sprawy systemowe to trzeba zacząć od początku, od fundamentu. Akurat w przypadku samorządów - one mają ogromne możliwości oddziaływania na świadomość, na pewną debatę, na kształtowanie rozwiązań w sferze oświatowej, programowania pewnych działań i dlatego takie rozmowy rozpoczynamy. W sprawach zasadniczych o miejscu samorządu w Polsce, o rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych, ale także o miejscu Polski w Unii Europejskiej, bo jesteśmy w niej nie na niby.

MM: Dziękuję bardzo.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Krzysztof Pietraszkiewicz: Zbudowaliśmy trwały fundament dla podejmowania kolejnych wyzwań"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: