Krzysztof Szypuła

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

Krzysztof Szypuła
Krzysztof Szypuła. Fot. PZU S.A.

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

Od 2018 roku był Dyrektorem Zarządzającym ds. Strategii Produktowej w PZU SA. Od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie w latach 1994 -2010 w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Australii pracował na wielu stanowiskach i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z Allianz Polska i polskim oddziałem brytyjskiej firmy Prudential plc, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz był odpowiedzialny za produkty życiowe i zdrowotne oraz zarządzanie sprzedażą.

Krzysztof Szypuła jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego – ukończył specjalizację Ekonometria i Statystyka oraz Letnią Szkołę Nauk Aktuarialnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Udostępnij artykuł: