Krzysztof Zdziarski prezesem Unipetrolu

Kadry

Rada nadzorcza Unipetrolu odwołała Andrzeja Modrzejewskiego i Roberta Dominika Małłka ze składu zarządu, a zarząd zdecydował o powołaniu dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję prezesa, poinformował PKN Orlen. Do zarządu Unipetrol powołano Katarzynę Woś oraz Macieja Libiszewskiego, dodano.

Krzysztof Zdziarski
Fot. Materiały prasowe Unipetrol

Rada nadzorcza Unipetrolu odwołała Andrzeja Modrzejewskiego i Roberta Dominika Małłka ze składu zarządu, a zarząd zdecydował o powołaniu dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję prezesa, poinformował PKN Orlen. Do zarządu Unipetrol powołano Katarzynę Woś oraz Macieja Libiszewskiego, dodano.

Zarząd Unipetrolu zdecydował o powołaniu dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję prezesa #Zdziarski #Unipetrol #PKNOrlen #Orlen @unipetrolcz @PKN_ORLEN

"Rada nadzorcza Unipetrol na posiedzeniu w dniu dzisiejszym odwołała Andrzeja Mikołaja Modrzejewskiego oraz Roberta Dominika Małłka ze składu zarządu. Jednocześnie, decyzją rady nadzorczej, do zarządu Unipetrol, z mocą obowiązywania od 14 marca, powołani zostali Katarzyna Woś oraz Maciej Andrzej Libiszewski. Na podstawie posiadanych kompetencji statutowych zarząd firmy zdecydował o powołaniu Krzysztofa Zdziarskiego na funkcję prezesa, a Tomasza Wiatraka na funkcję wiceprezesa, z mocą obowiązywania od 10 marca" - czytamy w komunikacie.

Krzysztof Zdziarski z Grupą Orlen związany jest od blisko dekady

Krzysztof Zdziarski z Grupą Orlen związany jest od blisko dekady, gdzie odpowiadał za szereg projektów, w tym produkcję i utrzymanie, energetykę oraz zarządzanie bezpieczeństwem procesowym. Od 2010 r. związany był z Orlen Południe, gdzie jako prezes odpowiadał m.in. za proces konsolidacji rafinerii południowych koncernu. Z kolei w latach 2014-2016, już w PKN Orlen, Krzysztof Zdziarski pełnił funkcję dyrektora wykonawczego ds. Produkcji Rafineryjnej. 2 lipca 2016 r. powierzono mu stanowisko wiceprezesa Unipetrol, podano także.

"Katarzyna Woś jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie. Pani Woś od 2017 r. pełni funkcję wiceprezes Energa Informatyka i Technologie, gdzie odpowiada za zakupy IT, wsparcie klienta i użytkowników oraz finanse. Wcześniej, od 2009 r. związana z firmą Electrolux Poland. W latach 2003-2009 kierowała zespołem w firmie TT Plast" - czytamy także w komunikacie.Z kolei Maciej Libiszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2015-2017 pełnił funkcję prezesa AWT z siedzibą w Amsterdamie, wiceprezesa Pol-Rail z siedzibą w Rzymie oraz prezesa PKP Cargo. Od 2005 r. zasiadał na menadżerskich i zarządczych stanowiskach w spółkach, jak m.in. Szpitale Tczewskie, Cargosped Terminal Braniewo, Srebrna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa". Libiszewski w latach 2009-2011 zasiadał jako ekspert w Gabinecie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie odpowiadał za sprawy gospodarcze, związane z transportem kolejowym, a także górnictwem węgla i energetyką.

PKN Orlen nabył w wezwaniu 56 280 592 akcji Unipetrol

W lutym br. PKN Orlen nabył w wezwaniu 56 280 592 akcji Unipetrol, stanowiących około 31,04% kapitału zakładowego. Cena za jedną akcję Unipetrol wyniosła 380 CZK, a cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 3,5 mld zł i została pokryta przez spółkę gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. W wyniku rozliczenia transakcji PKN Orlen posiada łącznie 170 507 091 akcji Unipetrol, stanowiących około 94,03% kapitału zakładowego oraz odpowiadających około 94,03% głosów na walnym zgromadzeniu.W skład Unipetrol a.s. wchodzą rafinerie w Litvinowie i Kralupach, największa na lokalnym rynku sieć stacji paliwowych Benzina (400 stacji) oraz spółka Spolana, jedyny producent PCW i kaprolaktamu na tym rynku. Bardzo istotna jest część petrochemiczna firmy zlokalizowana w Litvinowie, gdzie obecnie realizowana jest największa w historii Czech inwestycja petrochemiczna, w instalację do produkcji polietylenu, przypomniano w materiale.Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: