Książki naszych marzeń

Finanse i gospodarka

26 maja Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt „Książki naszych marzeń”. W ramach programu wsparcie na zakup książek przeznaczono dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące program szkoły podstawowej.

Do programu „Książki naszych marzeń” zgłosiło się pięć szkół z gminy Góra Kalwaria. Celem tego projektu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań w tym zakresie. Uzyskane wsparcie finansowe przeznaczone będzie na zakup książek do bibliotek szkolnych, co pozwoli na wzbogacenie zasobów o pozycje, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród uczniów, a jednocześnie będą przydatne podczas realizacji podstawy programowej. Rządowy projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród placówek oświatowych w całej Polsce. Z szacunkowych danych MEN wynika, że prawie 10 tys. placówek z terenu całego kraju zgłosiło się po wsparcie. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zapewnienie 20 proc. wkładu własnego. Biblioteki w gminie Góra Kalwaria otrzymały ponad 8 tys. złotych dofinansowania na zakup książek. W programie wzięły udział szkoły podstawowe w Czaplinku, Dobieszu, Czachówku, Brześcach i Górze Kalwarii.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Udostępnij artykuł: