Księga dobrych praktyk zarządzania ciągłością działania (Bisuness Continunity Management)

Polecamy

W ramach działającego w ZBP Forum Technologii Bankowych powstało pierwsze w Polsce, kompleksowe opracowanie dotyczące zarządzania ciągłością działania.

W ramach działającego w ZBP Forum Technologii Bankowych powstało pierwsze w Polsce, kompleksowe opracowanie dotyczące zarządzania ciągłością działania.

Do współpracy przy opracowaniu książki zaproszono grono ekspertów reprezentujących środowiska finansowe, firmy informatyczne i uczelnie.

Celem Księgi jest uporządkowanie wiedzy w zakresie zapewnienia ciągłości pracy w sytuacji kryzysowej, a w szczególności wiedzy o budowaniu i utrzymaniu systemu zarządzania ciągłością działania. Istotnym przesłaniem Księgi jest zwrócenie uwagi zarządów firm i kierownictw jednostek organizacyjnych na znaczenie i zasady zarządzania ciągłością działania.

Mimo "bankowego rodowodu" ma ona uniwersalny charakter i może być pomocna wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo i ciągłość działania mają wysoki priorytet.

Administracja publiczna również tworzy system, który na wypadek zagrożeń zapewni ciągłość funkcjonowania państwa. Mowa tu o systemie zarządzania kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w rozdziale "Współpraca z jednostkami publicznymi" prezentuje spojrzenie na zarządzania kryzysowe z perspektywy administracji publicznej. Jako przykład tego rozwiązania, a zarazem wykładnik poziomu merytorycznego omawianej pozycji, polecamy poniżej do pobrania rozdział 9 "Współpraca z jednostkami publicznymi", opracowany bezpłatnie przez pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Rozdział 9 "KSIĘGI DOBRYCH PRAKTYK ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT)" można pobrać tutaj.

Księga powinna być w każdej biblioteczce służb odpowiedzialnych za ciągłość działania!

Księga jest dostępna w sprzedaży: sklep.

Życzymy Państwu inspirującej lektury!

Udostępnij artykuł: