Księgi wieczyste on-line

Finanse i gospodarka

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło system umożliwiający przeglądanie ksiąg  wieczystych przez Internet. Usługa jest bezpłatna.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło system umożliwiający przeglądanie ksiąg  wieczystych przez Internet. Usługa jest bezpłatna.

Przez Internet można przeglądać księgi znajdujące się w Centralnej Bazie Danych. Jest ich tam już ponad 12 mln na 18,8 mln istniejących.

Od 1 lipca 2010 r. rozpoczyna się ostatni etap informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych - wdrożenie systemu "Nowa Księga Wieczysta" w ostatnich 104 wydziałach ksiąg wieczystych (243 już prowadzą księgi elektronicznie). Od 1 października 2010 r. księgi wieczyste w Polsce będą prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej. Zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych do wersji elektronicznej planowane jest w 2013 r.

Przeglądanie ksiąg wieczystych przez Internet możliwe jest po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zdaniem ministerstwa swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej.

W latach 2011 - 2012 ministerstwo umożliwi elektroniczny dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dla podmiotów uprawnionych (na początek dla komorników), obsługę w pełni transakcyjnych wniosków elektronicznych o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie wpisu do rejestru ksiąg wieczystych (wraz z systemem płatności), uzyskanie w drodze elektronicznej odpisu z księgi wieczystej; zapoznanie się ze stanem spraw złożonych do wydziałów ksiąg wieczystych.

Udostępnij artykuł: