Kto i na jakich warunkach oferuje kredyty ze stałą stopą procentową?

Finanse osobiste / Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Przez ostatnie lata NBP utrzymywał stopy procentowe na niskim poziomie, co przekładało się na stawkę WIBOR, wg której banki obliczają oprocentowanie kredytów udzielonych klientom. Takie rozwiązanie może być zagrożeniem dla systemu finansowego.

Stopa procentowa
Fot. Stock.Adobe.com / fotomek

Przez ostatnie lata NBP utrzymywał stopy procentowe na niskim poziomie, co przekładało się na stawkę WIBOR, wg której banki obliczają oprocentowanie kredytów udzielonych klientom. Takie rozwiązanie może być zagrożeniem dla systemu finansowego.

#TomaszBorkowski: Zmiana warunków cenowych spowodowała wzrost zainteresowania. W ciągu 3 miesięcy udzielono ok. 350 kredytów ze stałą stopą #Kredyty Hipoteczne #KredytyMieszkaniowe #StałaStopaProcentoiwa @SantanderBankPL

Bowiem jeśli sytuacja uległaby zmianie, to wielu klientów banków musiałoby nagle zacząć spłacać wyższe raty kredytów. Ponieważ wiele osób zawierało i zawiera umowy kredytowe na granicy swoich możliwości finansowych.

Niskie stopy budzą obawy?

Dla klientów banków, przyzwyczajonych przez wiele lat do niskich stóp procentowych, perspektywa płacenia dziś wyższych rat (nawet jeśli przeciętnie byłoby to tylko kilkadziesiąt złotych więcej) w zamian za gwarancję stałych rat w przyszłości − nie jest atrakcyjna.Jednak z perspektywy rynku finansowego i jego stabilności oraz ochrony konsumentów kredyty ze stałą stopą procentową są bezpieczniejszym rozwiązaniem. Dlatego regulatorzy rynku, w tym KNF, zachęcają banki do wprowadzania do oferty kredytów ze stałym oprocentowaniem i ich promowania.Przy kredytach zaciąganych na wiele lat i w znacznej wysokości, jak to jest w przypadku kredytów hipotecznych, ryzyko pogorszenia się warunków gospodarczych i podniesienia stóp procentowych jest szczególnie duże.Niestety, nawet jeśli klient chciałby się na przyszłość zabezpieczyć, płacąc dziś trochę większe raty, to nie w każdym banku znajdzie taką ofertę.Czytaj także: Rekordowa wartość kredytów mieszkaniowych w lipcu – czy to już czas na kredyty ze stałą stopą?

Kto nie ma w ofercie kredytu ze stałą stopą?

BOŚ Bank obecnie nie ma takich kredytów w ofercie, ale przygotowuje ofertę kredytów ze stałą stopą procentową.SGB-Bank również aktualnie nie ma w ofercie kredytów ze stałą stopą procentową i nie może udzielić odpowiedzi nt. przyszłych działań banku w tym zakresie.mBank aktualnie nie ma w ofercie takiego kredytu, ale wprowadzenie stałej stopy jest w obszarze zainteresowania banku.Również Alior Bank nie ma w tej chwili w ofercie kredytu ze stopą stałą.W trakcie jest nowelizacja Rekomendacji S, która narzuca bankom posiadanie oferty kredytu ze stałą stopą lub okresowo stałą i bank wdroży taką ofertę w terminie wskazanym przez rekomendację.Bank Pekao S.A. aktualnie nie ma w ofercie kredytu mieszkaniowego ze stałą stopą procentową, ale wdrożenie takiego produktu do oferty jest już jednak przygotowywane.Czytaj także: Wzrost inflacji to pułapka dla kredytobiorców

Kto już ma taką ofertę?

Na przykład Santander Bank Polska oferuje kredyty ze stałą stopą procentową, w pierwszym 5-letnim okresie kredytowania. Od lipca 2015 r. udzielił 2,5 tys. takich kredytów, a we wrześniu br. uatrakcyjnił ofertę, obniżając stawki oprocentowania stałego, które aktualnie wynoszą 3,85% w pierwszym 5-letnim okresie kredytowania, dla kredytów mieszkaniowych.Po tym okresie marża kredytu określona w umowie wynosi od 1,89 p.p. do 2,59 p.p. – w zależności od kwoty kredytu i wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.Zdaniem Banku jest na naszym rynku szansa na wzrost popularności kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem, przy czym decydujące znaczenie dla kredytobiorców mają warunki cenowe, na jakich oferowane są kredyty.Jak podkreśla Tomasz Borkowski, odpowiedzialny za kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych w Santander Bank Polska, zmiana warunków cenowych w banku spowodowała wzrost zainteresowania klientów tą ofertą.− I w ciągu ostatnich niespełna trzech miesięcy udzielono niemal 350 takich kredytów − dodaje.PKO Bank Polski od sierpnia 2018 r. oferuje kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową. Oprocentowanie takiego kredytu oparte jest na marży i 5-letniej stałej stopie bazowej.Po 5 latach kredyt standardowo przejdzie na zobowiązanie z oprocentowaniem zmiennym, opartym o marżę i wskaźnik WIBOR lub istnieje możliwość dalszej kontynuacji oprocentowania opartego na marży i nowej 5-letniej stałej stopie bazowej.Warunkiem skorzystania z oprocentowania stałego przez pierwsze 5 lat jest jednorazowe uruchomienie kredytu oraz celowość przeznaczenia kredytu na: nabycie nieruchomości na rynku wtórnym, spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku oraz refinansowanie poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe.Co więcej, klienci, którzy po 27 sierpnia 2018 r. złożyli w banku wniosek o udzielenie kredytu i zawarli umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny, z oprocentowaniem zmiennym − mogą złożyć wniosek o zmianę, na oprocentowanie oparte na stałej stopie.Dziś w Polsce klienci banków dość rzadko szukają ofert kredytów ze stałą stopą procentową, ale nawet ci zainteresowani − nadal nie mają wielu ofert do wyboru. Zapewne należy się liczyć z działaniami regulacyjnymi, które wymuszą większą dostępność takich ofert.To powinno przełożyć się na większy wybór i konkurencję na rynku, a w efekcie lepsze oferty dla klientów.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: