Kto korzysta z przelewów natychmiastowych?

Raporty

Dwie trzecie osób, będących aktywnymi użytkownikami bankowości elektronicznej, chciałoby korzystać z przelewów natychmiastowych, gdyby mieli taką możliwość - wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie KIR*. Zainteresowanie tą usługą częściej deklarują kobiety. Jednak to wśród mężczyzn większy jest odsetek tych, którzy przynajmniej raz skorzystali z przelewu natychmiastowego. Jak pokazują udostępniane przez KIR dane, liczba przelewów rozliczanych w systemie Express Elixir stale rośnie. Zdaniem ekspertów przelewy natychmiastowe z czasem staną się standardem w dziedzinie płatności.

Przelewy natychmiastowe, realizowane przez KIR w systemie Express Elixir, umożliwiają przekazywanie pieniędzy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach w czasie liczonym w sekundach, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Według statystyk KIR, konsekwentnie wzrasta liczba i wartość wykonywanych w systemie przelewów – w lipcu 2016 r. odnotowano 221,2 tys. transakcji o wartości 815 mln zł, podczas gdy w lipcu 2015 r. wartość 125,7 tys. przetworzonych transakcji wyniosła 561 mln zł.

Według przeprowadzonego sondażu, płatności natychmiastowe cieszą się wysokim wskaźnikiem rozpoznawalności. Znajomość tej usługi zadeklarowało 84 proc. aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej. Niemal wszyscy respondenci, którzy mieli okazję korzystać z przelewów natychmiastowych (98 proc.), ocenili je jako przydatne. W grupie badanych, znających płatności natychmiastowe, z usługi dotychczas skorzystał co trzeci użytkownik e-bankowości (34 proc.), a 77 proc. z nich zleciło taki przelew więcej niż raz. Warto zauważyć, że 2/3 respondentów, którzy nie mają dostępu do usługi lub nie są tego świadomi, chciałoby mieć możliwość korzystania z przelewów natychmiastowych.

Wyniki sondażu pokazują, że najwięcej osób, które przynajmniej raz skorzystały z tej usługi znaleźć można wśród respondentów w wieku 35-44 lat (30 proc.), a następnie 25-34 lat (29 proc.). Z analizy danych w kontekście poziomu edukacji respondentów wynika, że zdecydowanie najwięcej osób korzystających z przelewów natychmiastowych posiada wyższe wykształcenie (61 proc.). Na drugim miejscu znajdują się osoby z wykształceniem średnim (28 proc.). Najmniejszy odsetek korzystających z usługi odnotowano wśród osób z wykształceniem zawodowym (7 proc.) oraz podstawowym (4 proc.).

W analizie wyników badania uwzględniony został również podział ze względu na płeć. Przynajmniej raz realizację przelewu natychmiastowego zleciło dotychczas 54 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet. Jednak wśród osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z usługi dominują kobiety – w stosunku 58 proc. do 42 proc.

Z ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. przez amerykański Instytut Gallupa  wynika, że 62 proc. Amerykanów spodziewa się, że jeszcze za ich życia przestaną się posługiwać gotówką. Upowszechnienie przelewów natychmiastowych, płatności przy użyciu karty i telefonu może zmienić preferencje płatnicze także w Polsce. – Postęp technologiczny i coraz bardziej aktywny tryb życia wpływa na zmianę naszych oczekiwań. To trend ogólnoświatowy. Dlatego chcemy mieć mobilny dostęp do szybkich i wygodnych usług płatniczych, móc np. przesyłać pieniądze na numer telefonu odbiorcy w trybie on-line – mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu KIR. – Polski system bankowo-finansowy należy do najlepiej rozwiniętych na świecie pod względem wykorzystania nowoczesnych technologii. Ponieważ nasze społeczeństwo jest bardzo otwarte na nowe rozwiązania, już wkrótce możemy być świadkami istotnych zmian w zwyczajach płatniczych Polaków – dodaje M. Szymański.

*Badanie przeprowadzone zostało na przełomie marca i kwietnia 2016 r. na próbie 845 osób, aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej. Badanie zrealizowane metodą CAWI przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie KIR.

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: