Kto popiera odejście Polski od węgla już w 2030 roku?

ESG

Koalicja Klimatyczna w wydanym stanowisku wzywa polskich polityków wszystkich opcji politycznych do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku. Pod dokumentem podpisały się 24 organizacje pozarządowe

Koalicja Klimatyczna w wydanym stanowisku wzywa polskich polityków wszystkich opcji politycznych do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz zaprzestania spalania węgla w celach energetycznych w Polsce do 2030 roku. Pod dokumentem podpisały się 24 organizacje pozarządowe

#KoalicjaKlimatyczna: Spośród 28 członków #UE, 26 państw oświadczyło, że po 2020 roku nie będzie inwestować w energetykę węglową @MPiT_GOV_PL @MinEnergii @MinSrodowiska @Odnawialny

Konieczność odejścia od węgla już w 2030 roku wynika z wielu przyczyn. Koalicja Klimatyczna zwraca uwagę, iż wyniki badań prowadzonych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmiany Klimatu (IPCC) i opublikowanych w październiku 2018 w specjalnym raporcie, wskazują, że powstrzymanie wzrostu średniej temperatury Ziemi na poziomie 1,50 C jest ciągle możliwe. Wymaga to jednak szybkiej i dalekosiężnej transformacji wszystkich sektorów gospodarki, począwszy od energetyki.Tymczasem jak zauważa Ilona Jędrasik z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ekspertka Koalicji Klimatycznej - przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wiele partii ogłosiło programy dotyczące energetyki.  Jej zdaniem przełomem była deklaracja partii Wiosna Roberta Biedronia, w której po raz pierwszy wskazano rok 2035  jako datę odejścia od węgla całej naszej gospodarki.Do składania tego typu deklaracji dołączył Grzegorz Schetyna przewodniczący Platformy Obywatelskiej, który stwierdził, że możliwe jest odejście od węgla do 2030 roku…ale dotyczy to tylko gospodarstw domowych.  Przypomniała też stanowisko partii Zielonych, którzy twierdzą, że Europa musi do 2030 r. całkowicie wycofać się z węgla, a z innych paliw kopalnych, w tym gazu – najpóźniej do roku 2050.Nowoczesna.pl jak mówi Ilona Jędrasik pokazała w styczniu program odchodzenia od węgla bardzo, który jest bardzo podobny do programu obecnego rządu. Jedyna różnica polega na tym że w programie rządowym pojawia się energetyka jądrowa. Nowoczesna.pl i rząd widzą możliwość odejścia od węgla dopiero 2050 roku – co zdaniem ekspertki Koalicji Klimatycznej jest mało ambitne.

W swoim stanowisku eksperci Koalicji Klimatycznej piszą:   Na całym świecie nasilają się tendencje odchodzenia od węgla. Spośród 28 członków UE, 26 państw oświadczyło, że po 2020 roku nie będzie inwestować w energetykę węglową. Chodzi tu nie tylko o budowę nowych zakładów, ale wszelkie inwestycje. Tylko Grecja i Polska nie złożyły takich deklaracji. Podobne decyzje podejmują instytucje finansowe. Do połowy 2018 roku 19 dużych banków zaprzestało pożyczania pieniędzy na nowe kopalnie, a 16 nie finansuje już nowych elektrowni węglowych.dr Andrzej Kassenberg z  Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej na pytanie aleBank.pl jak ocenia fakt, że w Polsce kopalnie i energetykę węglową w zasadzie mogą finansować już tylko banki kontrolowane przez Skarb Państwa odpowiedział: W moim odczuciu koszt kapitału, którego trzeba będzie użyć do wybudowanie kopalni czy nowej elektrowni węglowej będzie znacznie wyższy niż do tej pory, bo zniknie konkurencja innych banków finansujących energetykę węglową. Znika rynek, pojawia się dyktat polityczny w wyniku, którego będą finansowane wskazane przez państwo przedsięwzięcia.dr Kassenberg sam zadaje sobie pytanie - Kto będzie spłacał to finansowanie, szczególnie w sytuacji w której z każdym rokiem cena produkcji energii ze źródeł odnawialnych będzie coraz niższa, a z węgla coraz wyższa?Przypomina, że elektrownia węglowa w Ostrołęce gdzie ma powstać nowy blok energetyczny wg planów ma pracować  do 2060 roku. Do tego czasu może się okazać, że energia z tej elektrowni będzie zbyt droga dla odbiorców. Ekspert stawia kolejne pytanie, kto zwróci bankom środki pożyczone na budowę takiego obiektu?Jego zdaniem zapłacą za to klienci banków i podatnicy. Dodatkowo rodzi się problem prezesów takich banków, którzy zgodnie z Kodeksem Handlowym i Kodeksem Karnym za działania na niekorzyść kierowanej przez siebie spółki ponoszą odpowiedzialność karną – konstatuje dr Andrzej Kassenberg.

-Dramatyczne skutki zdrowotne zmiany klimatu to nie przyszłość, to już teraźniejszość. Tragiczne jest to, że najbardziej narażone są dzieci i kobiety w ciąży. Niemal 88% wszystkich przypadków chorobowych związanych ze skutkami zmian klimatu występuje u dzieci poniżej 5. roku życia - Nie zapewnimy im bezpieczeństwa, jeśli radykalnie nie zmniejszymy emisji gazów cieplarnianych – podsumowuje dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.Pod Stanowiskiem w sprawie konieczności odejścia Polski od spalania węgla do 2030 roku podpisały się 24 organizacje zrzeszone w Koalicji Klimatycznej.http://www.koalicjaklimatyczna.org/lang/pl/page/Aktualno%C5%9Bci/id/2/view/polska_bez_wegla_do_2030/
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: