Kto udzieli pożyczki dyrektorowi szkoły?

Samorząd

Istnieją szkoły, w których nie ma stanowiska zastępcy dyrektora. Kto w takiej sytuacji może udzielić dyrektorowi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, skoro tylko dyrektor zarządza środkami funduszu i przyznaje socjalną pomoc finansową?

Istnieją szkoły, w których nie ma stanowiska zastępcy dyrektora. Kto w takiej sytuacji może udzielić dyrektorowi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, skoro tylko dyrektor zarządza środkami funduszu i przyznaje socjalną pomoc finansową?

Dyrektor nie może sam sobie udzielić pożyczki i sam z sobą podpisać umowy. Umowa wymaga powiem istnienia co najmniej dwóch stron. Skoro tylko dyrektor zarządza ZFŚS, pożyczka może być udzielona tylko innemu podmiotowi. Sytuacja ta wymaga unormowania, ponieważ w regulaminie ZFŚS nie znajdziemy odpowiedniej regulacji, która powinna zakładać możliwość udzielenia innej osobie pełnomoctnictwa do podpisania umowy z dyrektorem.

Pożyczki ZFŚS są udzielane na cele mieszkaniowe i mogą je otrzymać osoby uprawnione, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania z funduszu, np.: pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy (emryci i renciści) i ich rodziy.

Istnieje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, która zakłada, że do pomocy dyrektorowi w zarządzaniu funduszem może być powołana komisja socjalna. Jest to rozwiązanie, które mogłoby zostać wpisane do regulaminu ZFŚS.

Źrodło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: