Kto zapłaci nowy podatek solidarnościowy?

Gospodarka

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Nowy państwowy fundusz celowy - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany z dwóch źródeł: z "przekierowania" części składki na Fundusz Pracy oraz z daniny solidarnościowej od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy; łącznie w 2019 r. dochody Funduszu z tych dwóch źródeł mają wynieść ponad 2 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

Podatek solidarnościowy od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosił 4%. Po raz pierwszy będzie płacony od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. #podatki #MF

„Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy” – czytamy w komunikacie.

Podatek solidarnościowy od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosił 4 %. Po raz pierwszy będzie płacony od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia), podano także.

„Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Danina będzie przekazywana przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – czytamy dalej.

Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań:

1. PIT-37 – dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),

2. PIT-36 – dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej),

3. PIT-36L – dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem liniowym),

4. PIT-38 – dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką),

5. PIT-40A – dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS), podał także resort.

„Daniny o charakterze solidarnościowym są stosowane w innych państwach. Na przykład w Niemczech obowiązuje opłata solidarnościowa (Solidaritaetszuschlag) jako dodatkowa opłata powiązana z podatkiem dochodowym. Podatek solidarnościowy wprowadziły także m.in. Grecja, Włochy i Łotwa” – wskazano także w komunikacie.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: