Kto zdobył eDukaty 2020?

Bezgotówkowo

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ogłosiła laureatów konkursu eDukaty 2020. Nagrodzono instytucje, firmy i osoby przyczyniające się do rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

bezgotówkowy, karta zbliżeniowa
Fot. Stock.Adobe.com/Production Perig

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ogłosiła laureatów konkursu eDukaty 2020. Nagrodzono instytucje, firmy i osoby przyczyniające się do rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.

#FROB: Konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych #eDukaty #ObrótBezgotówkowy @bezgotowkowa

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) jest inicjatorem przedsięwzięć mających na celu zwiększanie dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w tym konkursu eDukaty.

Identyfikacja barier rozwoju rynku, szukanie rozwiązań ograniczających bariery oraz proponowanie kierunków zrównoważonego rozwoju to jedne z najważniejszych zadań FROB.

Fundacja podejmuje działania w obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym pozwalają wskazywać korzyści dla przedsiębiorców i zrzeszających ich organizacji, administracji rządowej i instytucji nadzoru finansowego, organizacji płatniczych, banków oraz agentów rozliczeniowych.

Zdaniem FROB, konsumenci będący użytkownikami elektronicznych instrumentów płatniczych powinni być głównymi beneficjentami korzyści wynikających z rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych.

Partnerem medialnym Konkursu i  VIII Cashless Congress jest Portal aleBank.pl.

Laureaci konkursu eDukaty 2020

Kapituła Nagrody eDukaty 2020, w drodze głosowania podjęła decyzję o wyłonieniu laureatów w 5 kategoriach.

Osobowość roku świata bezgotówkowego:

Laureatką została Joanna Seklecka z firmy eService,

„Za  konsekwentne budowanie największego dostawcy usług rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej.”

Firma roku świata bezgotówkowego:

Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród:

‒ Polski Standard Płatności,

„Za skuteczne rozwijanie płatności bezgotówkowych w Internecie, ukoronowane uzyskaniem przez BLIK pozycji numer jeden w Polsce wśród bezgotówkowych instrumentów płatniczych.”

Przelewy 24,

„Za skuteczne konsolidowanie operatorów transakcji internetowych i umacnianie rynku płatności w internecie.

Nowy produkt zmieniający rynek płatności bezgotówkowych:

Kapituła zdecydowała o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród:

‒ FirstData za ofiraomat,

„Za wdrożenie pierwszego w Polsce urządzenia do przekazywania darowizn poprzez transakcje zbliżeniowe.”

‒ PayTel za Nowoczesny PINpad kasowy,

„Za stworzenie innowacyjnej integracji PINpada z kasą rejestrującą, tworzących razem rozwiązanie KasoTerminal.”

Najważniejsza inicjatywa świata bezgotówkowego w Polsce w 2019 roku:

‒ Elavon za nowoczesne płatności obsługujące płatności unattended,

„Za stworzenie rozwiązania skutecznie upowszechniającego płatności bezgotówkowe w maszynach vendingowych.”

Najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych:

Polska Bezgotówkowa i Polityka Insight za Dynamiczny Indeks Konsumpcji,

„Za stworzenie nowego wskaźnika konsumpcji, wykorzystującego dane transakcyjne na kartach płatniczych w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.”

Statuetki eDukata zostaną przekazane zwycięzcom poszczególnych kategorii w sposób z nimi uzgodniony, a uroczysta prezentacja laureatów będzie miała miejsce podczas Gali VIII Cashless Congress we wrześniu 2020 roku.

Udostępnij artykuł: