Które poprawki Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0 przyjął 19 czerwca 2020 r. Sejm?

Finanse osobiste / Firma

Sejm przyjął w piątek (19.06.2020 r.) 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Wszystkie przyjęte poprawki zyskały wcześniej pozytywną rekomendację sejmowej komisji finansów publicznych. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

tarcza, koronawirus, Polska
Fot. stock.adobe.com / ink drop

Sejm przyjął w piątek (19.06.2020 r.) 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0. Wszystkie przyjęte poprawki zyskały wcześniej pozytywną rekomendację sejmowej komisji finansów publicznych. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

#TarczaAntykryzysowa4.0: Wprowadza dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych #Koronawirus #Lockdown #WakacjeKredytowe @KancelariaSejmu

Jak poinformował przed głosowaniami szef komisji finansów Henryk Kowalczyk, spośród 91 rekomendowanych przez komisję poprawek 32 miały charakter legislacyjny, a 59 ‒ merytoryczny.

Senackie poprawki legislacyjne

Wśród przyjętych poprawek Senatu znalazły się wszystkie, na przyjęcie których zgodził się w czasie posiedzenia komisji rząd. Znaczna część z nich to poprawki legislacyjne opracowane przez senackich prawników.

Według Senatu doprecyzowują one przepisy, eliminują wątpliwości interpretacyjne, korygują dostrzeżone uchybienia i luki, czy usuwają błędy legislacyjne i regulacje bezprzedmiotowe.

Nowy tytuł ustawy o dopłatach do oprocentowania

Zgodnie z przyjętą poprawką Senatu, nieco zmieniony został tytuł ustawy oraz przepis określający jej zakres.

Nowa nazwa to ustawa o „dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.

Definicja „powierzchni handlowej” doprecyzowana przez Senat

Przyjęto poprawkę, która ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczeń należytego wykonania umów w sprawie zamówień publicznych tak, by uwzględniały i równoważyły interesy wszystkich stron.

W ustawie znalazła się też senacka poprawka, która doprecyzowuje definicję „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych powyżej 2000 mkw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje ona swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r.

Przyjęto też poprawki, które pozwalają, by wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę.

Sejmowe zmiany w kodeksach zostają, „janosikowe” także

Sejm odrzucił natomiast poprawkę, wykreślającą z ustawy część przepisów, które ‒ zdaniem Senatu ‒ nie są związane z COVID-19. Chodziło m.in. o zmiany w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń czy dotyczące ustroju sądów powszechnych.

Przepadły też poprawki, które miałyby pozwolić bogatym samorządom na nieopłacanie „Janosikowego” przez wszystkie miesiące, w których straciły one co najmniej 20 proc. dochodów, a nie tylko w czerwcu i lipcu.

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: