KUKE aktualizuje ratingi

Finanse i gospodarka

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza kredyty udzielane zagranicznym odbiorcom polskich towarów i usług.

Przeprowadza w związku z tym ocenę ryzyka związanego z transakcjami zawieranymi w różnych krajach. Opiera się na danych gospodarczych i politycznych, ale także na doświadczeniu płatniczym. W lipcu po raz pierwszy opublikowała opracowane przez siebie szacunki w formie ratingu. 25 października rating został zaktualizowany.

Korporacja zmieniła ratingi ośmiu krajów, w tym siedmiu obniżyła, a podniosła jednemu – Słowacji. Rozszerzyła się też lista krajów objętych oceną. W dalszym ciągu KUKE skupia się na szacowaniu ryzyka transakcji z krajami, z którymi wymiana handlowa jest największa. Należy jednak pamiętać, że to, że jakiegoś państwa nie ma na liście nie oznacza, że Korporacja nie ubezpieczy transakcji z zarejestrowanymi tam firmami.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: