KUKE i Eximgarant – wzajemna reasekuracja

Finanse i gospodarka

KUKE podpisało umowę z Eximgarant z Białorusi o wzajemnej reasekuracji. Na dokumencie swoje podpisy złożyli Oleg Pavloskij, z-ca dyrektora generalnego Eximgarant, Dariusz Poniewierka, prezes zarządu KUKE, oraz Aleksandra Hanzel, wiceprezes zarządu KUKE.

0005

KUKE podpisało umowę z Eximgarant z Białorusi o wzajemnej reasekuracji. Na dokumencie swoje podpisy złożyli Oleg Pavloskij, z-ca dyrektora generalnego Eximgarant, Dariusz Poniewierka, prezes zarządu KUKE, oraz Aleksandra Hanzel, wiceprezes zarządu KUKE.

Podpisanie umowy zapewnia obu agencjom wzajemną pomoc w udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej dla białoruskich i polskich projektów eksportowych oraz wzmocnienie pozycji polskich i białoruskich firm na rynkach zagranicznych.

W ramach wizyty delegacji Eximgarant w Polsce przedstawiciele obu firm wymienili doświadczenia odnośnie polskiego i białoruskiego systemu wspierania eksportu. Wizytę wzbogaciły spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: