KUKE zabezpieczy paczkomaty kontrakt na dostawę paczkomatów do Kanady

Finanse i gospodarka

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obejmie ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, kredyt dla nabywcy udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na finansowanie kontraktu eksportowego zawartego między polskim Integer.pl i InPost Canada na dostawę paczkomatów do Kanady wraz z transportem, opłaceniem ceł, montażem i innymi kosztami powiązanymi.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obejmie ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, kredyt dla nabywcy udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na finansowanie kontraktu eksportowego zawartego między polskim Integer.pl i InPost Canada na dostawę paczkomatów do Kanady wraz z transportem, opłaceniem ceł, montażem i innymi kosztami powiązanymi.

Całkowita wartość kontraktu objętego finansowaniem z ubezpieczeniem KUKE wynosi ok. 33 mln USD. Kontrakt zostanie wykonany w okresie 2 lat, a spłata należności nastąpi w ciągu 7 lat. Zdaniem KUKE zrealizowanie przedmiotowego kontraktu, który jest jednocześnie wejściem inwestycyjnym na rynek Kanady, może przyczynić się do promocji polskiej myśli technologicznej i umocnienia tam pozycji naszych przedsiębiorstw, a tym samym ułatwić realizację kolejnych, ciekawych projektów. „Kanada jest w ostatnim czasie jednym z bardziej obiecujących rynków dla naszych eksporterów" - mówi Dariusz Poniewierka, prezes KUKE.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł:

KUKE zabezpieczy paczkomaty kontrakt na dostawę paczkomatów do Kanady

Finanse i gospodarka

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obejmie ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, kredyt dla nabywcy udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na finansowanie kontraktu eksportowego zawartego między polskim Integer.pl i InPost Canada na dostawę paczkomatów do Kanady wraz z transportem, opłaceniem ceł, montażem i innymi kosztami powiązanymi.


Całkowita wartość kontraktu objętego finansowaniem z ubezpieczeniem KUKE wynosi ok. 33 mln USD. Kontrakt zostanie wykonany w okresie 2 lat, a spłata należności nastąpi w ciągu 7 lat. Zdaniem KUKE zrealizowanie przedmiotowego kontraktu, który jest jednocześnie wejściem inwestycyjnym na rynek Kanady, może przyczynić się do promocji polskiej myśli technologicznej i umocnienia tam pozycji naszych przedsiębiorstw, a tym samym ułatwić realizację kolejnych, ciekawych projektów. „Kanada jest w ostatnim czasie jednym z bardziej obiecujących rynków dla naszych eksporterów" - mówi Dariusz Poniewierka, prezes KUKE.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł:

KUKE zabezpieczy paczkomaty kontrakt na dostawę paczkomatów do Kanady

Finanse i gospodarka

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

Wydanie archiwalne dostępne jedynie w wersji podglądu pliku PDF.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych obejmie ochroną ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, kredyt dla nabywcy udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na finansowanie kontraktu eksportowego zawartego między polskim Integer.pl i InPost Canada na dostawę paczkomatów do Kanady wraz z transportem, opłaceniem ceł, montażem i innymi kosztami powiązanymi.


Całkowita wartość kontraktu objętego finansowaniem z ubezpieczeniem KUKE wynosi ok. 33 mln USD. Kontrakt zostanie wykonany w okresie 2 lat, a spłata należności nastąpi w ciągu 7 lat. Zdaniem KUKE zrealizowanie przedmiotowego kontraktu, który jest jednocześnie wejściem inwestycyjnym na rynek Kanady, może przyczynić się do promocji polskiej myśli technologicznej i umocnienia tam pozycji naszych przedsiębiorstw, a tym samym ułatwić realizację kolejnych, ciekawych projektów. „Kanada jest w ostatnim czasie jednym z bardziej obiecujących rynków dla naszych eksporterów" - mówi Dariusz Poniewierka, prezes KUKE.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

 

Udostępnij artykuł: