Kulak Wojciech

K

Wojciech Kulak - prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu i w Nowym Sączu, wiceprezes zarządu BUG S.A., przewodniczący Rady Nadzorczej BPS S.A., główny księgowy w Oddziale Wojewódzkim NBP w Nowym Sączu.

 

Udostępnij artykuł: