KUPUJ dla Agora

Finanse i gospodarka

W raporcie z 15 grudnia Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla spółki Agora i podnosi cenę docelową akcji spółki do 15 PLN (wcześniej 14,3 PLN). Cena docelowa została podniesiona dzięki zweryfikowaniu w górę prognoz zysku EBITDA na okres 15E/16E/17E o 22 proc./5 proc./6 proc., wynikającego przede wszystkim z wpływu segmentów kinowego i reklamy zewnętrznej.

W raporcie z 15 grudnia Haitong Bank podtrzymuje rekomendację KUPUJ dla spółki Agora i podnosi cenę docelową akcji spółki do 15 PLN (wcześniej 14,3 PLN). Cena docelowa została podniesiona dzięki zweryfikowaniu w górę prognoz zysku EBITDA na okres 15E/16E/17E o 22 proc./5 proc./6 proc., wynikającego przede wszystkim z wpływu segmentów kinowego i reklamy zewnętrznej.

Podobnie jak w 2014, również w 2015 roku segment kinowy będzie czynnikiem wzrostu. Trzy tygodnie przed końcem 2015 r. liczba sprzedanych biletów osiągnęła już poziom 40,3 mln z 2015 r., a zdaniem analityków Haitong Bank może ona wzrosnąć jeszcze o ok. 2-2,5 mln, głównie dzięki "Gwiezdnym Wojnom". Szybko rosnący segment kinowy w połączeniu z dobrą dynamiką w innych segmentach, którą do pewnego stopnia wsparły wybory parlamentarne, powinien mieć pozytywny wpływ na wyniki za 4Q15, które zdaniem analityków będą lepsze niż w bardzo dobrym 4Q14.

W 2016E Haitong Bank spodziewa się nieco niższego zysku EBITDA, który zahamuje niższa liczba sprzedanych biletów, na poziomie ok. 40 mln, ze względu na Igrzyska Olimpijskie i Euro2016, a także strata na nowym kanale KiwiTV. Jednak perspektywa długoterminowa wygląda dobrze i po wyższych nakładach inwestycyjnych w 2015-16 generacja wolnych przepływów pieniężnych Agory powinna wyraźnie wzrosnąć, umożliwiając wypłatę przyzwoitych dywidend; analitycy szacują, że dywidenda na akcję w 2018 roku wyniesie 1 PLN, co daje stopę zwrotu 9 proc. lub większą.

Konrad Księżopolski,
Szef Działu Analiz,
Haitong Bank

Udostępnij artykuł: