Kurator w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie

Bankowość spółdzielcza

W piątek, 27 sierpnia ukazał się Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia kuratora w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

W piątek, 27 sierpnia ukazał się Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia kuratora w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 30 sierpnia 2021 r. kuratora w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie (dalej także „Bank”) oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Edycie Marii Glajcar - napisano w komunikacie.

Celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie.

Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Banku działań - czytamy w komunikacie.

Kurator ustanowiony w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku.

Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie usług na rzecz jego klientów - informuje KNF w swoim komunikacie.

Udostępnij artykuł: