Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze

Finanse osobiste / Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła piątek 31 maja kuratora w Plus Banku. Wcześniej kuratora otrzymał Idea Bank. Decyzja KNF nie była niespodzianką.

#WitoldGadomski: Jeżeli plany naprawcze #IdeaBank i #PlusBank, w których ustanowiono kuratorów się nie powiodą, nie jest wykluczone, że bank pomostowy #BFG będzie uczestniczył w ich restrukturyzacji #ZBP @uknf

Oba banki od ponad roku przeprowadzają restrukturyzację, starając się utrzymać płynność, osiągnąć zyski i poprawić wskaźniki ostrożnościowe.

Czytaj także: KNF zdecydowała o ustanowieniu kuratora w Plus Banku

Przypadek Idea Banku

Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego Idea Bank ma prawie 20 mld aktywów. Ubiegły rok zakończył stratą 1,89 mld zł. Stratę wykazał także w I kwartale b.r. – 80,8 mln zł.

W ocenie zarządu banku strata w I kwartale b.r. miała charakter jednorazowy. Dla poprawy płynności bank oferował bardzo wysokie, jak na  obecne warunki, oprocentowanie depozytów. Idea Bank próbuje pozyskać inwestora i według zarządu sprawa powinna rozstrzygnąć się w czerwcu b.r.

Równocześnie Bank przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe.

Czytaj także: KNF: nie ma zgody na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Przypadek Plus Banku

Plus Bank (Dawniej Invest Bank) kontrolowany jest przez Zygmunta Solorza-Żaka. Jest małym bankiem z kapitałem własnym 299 mln zł,  aktywami wynoszącymi 2,5 mld zł i zobowiązaniami wobec sektora niefinansowego i budżetu 2,3 mld zł. Są to dane za rok  2017.

Danych za rok 2018 bank jeszcze nie podał. Ma zbyt niskie współczynniki wypłacalności i w ostatnim roku znacznie ograniczył swoją aktywność, starając się wykorzystać sieć Polkomtela (telefonia mobilna Plus) do sprzedaży kredytów.

Co może kurator?

Instytucja kuratora banku jest określona w Prawie Bankowym oraz Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Artykuł 144 Prawa Bankowego przewiduje, że Komisja Nadzoru Bankowego, może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank.

Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji.

Jest to też zgodne z unijną dyrektywą dotyczącą uporządkowanej likwidacji banków (resolution).

Co może jeszcze się wydarzyć?

Według wypowiedzi byłego wysokiego urzędnika KNF wprowadzenie kuratora nie oznacza zawieszenia zarządu banku i nie musi prowadzić do dalszych kroków w procesie uporządkowanej likwidacji banków. Nie musi, ale może.

W 2015 roku kurator został wysłany do Banku BPS, największej instytucji zrzeszającej banki w sektorze spółdzielczym z zadaniem kontrolowania procesu naprawczego. Proces naprawczy w PBS wciąż trwa (przed rokiem ustanowiono tam nowego kuratora), a bank mimo kłopotów wciąż istnieje.

W tle bank pomostowy

W procesie uporządkowanej likwidacji banków kluczową rolę ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jednym z narzędzi jakimi dysponuje jest stworzenie banku pomostowego, który przejmie zdrowe aktywa i podstawowe funkcje banku podlegającego procedurze resolution.

Bank pomostowy zostanie następnie sprzedany innemu bankowi, zaś stary bank, w którym pozostaną złe aktywa zostanie poddany procedurze  upadłościowej i ostatecznie zostanie zlikwidowany.

W kwietniu BFG utworzył bank, mający 275 mln kapitału własnego. Jeżeli plany naprawcze banków, w których ustanowiono kuratorów się nie powiodą, nie jest wykluczone, że bank pomostowy BFG będzie uczestniczył w ich restrukturyzacji.

Czytaj także: Nowy bank dla bezpieczeństwa?

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: