Kuratorzy w Idea Banku i Plus Banku – możliwe scenariusze

Finanse osobiste / Gospodarka

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła piątek 31 maja kuratora w Plus Banku. Wcześniej kuratora otrzymał Idea Bank. Decyzja KNF nie była niespodzianką.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła piątek 31 maja kuratora w Plus Banku. Wcześniej kuratora otrzymał Idea Bank. Decyzja KNF nie była niespodzianką.

#WitoldGadomski: Jeżeli plany naprawcze #IdeaBank i #PlusBank, w których ustanowiono kuratorów się nie powiodą, nie jest wykluczone, że bank pomostowy #BFG będzie uczestniczył w ich restrukturyzacji #ZBP @uknf

Oba banki od ponad roku przeprowadzają restrukturyzację, starając się utrzymać płynność, osiągnąć zyski i poprawić wskaźniki ostrożnościowe.Czytaj także: KNF zdecydowała o ustanowieniu kuratora w Plus Banku

Przypadek Idea Banku

Kontrolowany przez Leszka Czarneckiego Idea Bank ma prawie 20 mld aktywów. Ubiegły rok zakończył stratą 1,89 mld zł. Stratę wykazał także w I kwartale b.r. – 80,8 mln zł.W ocenie zarządu banku strata w I kwartale b.r. miała charakter jednorazowy. Dla poprawy płynności bank oferował bardzo wysokie, jak na  obecne warunki, oprocentowanie depozytów. Idea Bank próbuje pozyskać inwestora i według zarządu sprawa powinna rozstrzygnąć się w czerwcu b.r.Równocześnie Bank przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe.Czytaj także: KNF: nie ma zgody na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Przypadek Plus Banku

Plus Bank (Dawniej Invest Bank) kontrolowany jest przez Zygmunta Solorza-Żaka. Jest małym bankiem z kapitałem własnym 299 mln zł,  aktywami wynoszącymi 2,5 mld zł i zobowiązaniami wobec sektora niefinansowego i budżetu 2,3 mld zł. Są to dane za rok  2017.Danych za rok 2018 bank jeszcze nie podał. Ma zbyt niskie współczynniki wypłacalności i w ostatnim roku znacznie ograniczył swoją aktywność, starając się wykorzystać sieć Polkomtela (telefonia mobilna Plus) do sprzedaży kredytów.

Co może kurator?

Instytucja kuratora banku jest określona w Prawie Bankowym oraz Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Artykuł 144 Prawa Bankowego przewiduje, że Komisja Nadzoru Bankowego, może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank.Kuratorowi przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji.Jest to też zgodne z unijną dyrektywą dotyczącą uporządkowanej likwidacji banków (resolution).

Co może jeszcze się wydarzyć?

Według wypowiedzi byłego wysokiego urzędnika KNF wprowadzenie kuratora nie oznacza zawieszenia zarządu banku i nie musi prowadzić do dalszych kroków w procesie uporządkowanej likwidacji banków. Nie musi, ale może.W 2015 roku kurator został wysłany do Banku BPS, największej instytucji zrzeszającej banki w sektorze spółdzielczym z zadaniem kontrolowania procesu naprawczego. Proces naprawczy w PBS wciąż trwa (przed rokiem ustanowiono tam nowego kuratora), a bank mimo kłopotów wciąż istnieje.

W tle bank pomostowy

W procesie uporządkowanej likwidacji banków kluczową rolę ma Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jednym z narzędzi jakimi dysponuje jest stworzenie banku pomostowego, który przejmie zdrowe aktywa i podstawowe funkcje banku podlegającego procedurze resolution.Bank pomostowy zostanie następnie sprzedany innemu bankowi, zaś stary bank, w którym pozostaną złe aktywa zostanie poddany procedurze  upadłościowej i ostatecznie zostanie zlikwidowany.W kwietniu BFG utworzył bank, mający 275 mln kapitału własnego. Jeżeli plany naprawcze banków, w których ustanowiono kuratorów się nie powiodą, nie jest wykluczone, że bank pomostowy BFG będzie uczestniczył w ich restrukturyzacji.Czytaj także: Nowy bank dla bezpieczeństwa?
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: