Kurier Finansowy (kwiecień – czerwiec 2014)

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy

Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2014):Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach. Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury. Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę.

Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2014):Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach. Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury. Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę.


Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


Udostępnij artykuł: