Kurier Finansowy: lipiec – wrzesień 2014

Bankowość / Finanse i gospodarka / Polecamy / Tylko u nas / Wiadomości

Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014):

  • Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem – Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim
  • Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia
  • Węgiel nie musi brudzić – Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego.
  • Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem – Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem.
  • Czarny rynek a system płatności – Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp.

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


Udostępnij artykuł: