KW S.A. – Piotr Rykala zastąpi Mirosława Tarasa

Tylko u nas

21 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej S.A. podjęła decyzję o odwołaniu prezesa zarządu Mirosława Tarasa. Jego obowiązki powierzyła Piotrowi Rykali - wiceprezesowi ds. Pracy.

Rada Nadzorcza dokonała pogłębionej analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Przeanalizowała podejmowane przez Zarząd działania w kierunku poprawy płynności finansowej oraz naprawy Spółki. Stwierdzono pogłębianie straty Spółki na sprzedaży węgla w stosunku do wielkości ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym oraz niepowodzenie emisji euroobligacji jako głównego źródła finansowania Planu naprawczego, co spowodowało jego zdezaktualizowanie.

Analiza wykazała nieskuteczność dotychczasowych działań Zarządu w zakresie restrukturyzacji Spółki. Nie został ograniczony poziom kosztów, generując – przy braku przesłanek do wzrostu cen – dalszy wzrost strat na działalności Spółki. Działania Zarządu nie tylko nie spowodowały poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nastąpiło pogłębienie się dramatycznej sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła niedostateczną koordynację działań Zarządu oraz brak skuteczności w zakresie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną uniemożliwiający wprowadzanie rozwiązań restrukturyzacyjnych.

Źródło: www.kwsa.pl

Udostępnij artykuł: