Kwadrans z EKF: Beata Daszyńska-Muzyczka, Małgorzata Winiarek-Gajewska i Krzysztof Borusowski

Gospodarka

#zostańwdomu. Europejski Kongres Finansowy zaprasza do kolejnych rozmów z cyklu „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” w czwartek, 2 kwietnia, w sieci.

#zostańwdomu. Europejski Kongres Finansowy zaprasza do kolejnych rozmów z cyklu „Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu” w czwartek, 2 kwietnia, w sieci.

#EKF: Rozmowa ekspertów z sektora finansowego i inwestycyjnego, na styku różnych branż, szeroko pojętego biznesu jest elementem dialogu, który w trudnych czasach jest niezwykle potrzebny #Koronawirus #KryzysGospodarczy #Przedsiębiorcy #Banki @EFCongress

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu i przesyłać pytania podczas rozmowy można skorzystać z platformy Slido.com i wpisać kod #EKF1 . Transmisje na żywo zobaczyć można również na platformie Youtube.

Koronawirus a gospodarka: rekomendacje przedsiębiorców

O godz. 17.00 Gościem Kwadransa z EKF będzie Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu, BEST S.A.

Tematem wiodącym rozmowy Marty Penczar z Krzysztofem Borusowskim, będą kluczowe zagrożenia dla polityki gospodarczej w najbliższym okresie. Jakie działania mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego wywołanego wirusem COVID-19 rekomendują przedsiębiorcy?

 Jakie są podobieństwa i różnice w programach antykryzysowych krajów, w których działalność prowadzi BEST SA? Które z obecnych inicjatyw ekonomiczno-społecznych są wątpliwe pod kątem zapewnienia kontynuacji działalności gospodarczej? Jakie są przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji makroekonomicznej Polski po wygaszeniu epidemii COVID?

Krzysztof Borusowski  ‒ Prezes Zarządu, BEST S.A. Finansista, menedżer z dużym doświadczeniem w sektorze usług finansowych oraz fuzji i przejęć. Prezes Zarządu i większościowy akcjonariusz BEST S.A., jednej z największych w Polsce firm zarządzających wierzytelnościami, notowanej na GPW.

Jako Dyrektor Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd. oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. prowadził projekty typu M&A z zakresu bankowości inwestycyjnej w kilku polskich bankach. W 2002 roku zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej wokół Dominet S.A., obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z Grupy Merrill Lynch.

Pracował jako konsultant w Bain & Company w Bostonie. Reprezentował Skarb Państwa w Radzie Nadzorczej BPH S.A. do czasu jego prywatyzacji. Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i studiów MBA w Harvard Business School.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter >>>

COVID-19: co może zrobić państwo, a jak poradzą sobie firmy

Natomiast o godz. 18.00 Gośćmi Kwadransa z EKF będą Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Prezes firmy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Rozmowa ekspertów z sektora finansowego i inwestycyjnego, na styku różnych branż, szeroko pojętego biznesu jest elementem dialogu, który w trudnych czasach jest niezwykle potrzebny.

W wyniku pandemii COVID-19 budżety państw, miast, firm i gospodarstw domowych są narażone na poważne załamanie i trudno na razie powiedzieć jak bardzo zmieni się ich stan i priorytety.

O spodziewanym kryzysie, skutkach, które może przynieść polskiej gospodarce, i o tym jak wpłynie na duże i mniejsze firmy rozmawiać właśnie będą Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz Prezes firmy NDI Małgorzata Winiarek-Gajewska.

Jak ograniczać negatywny wpływ obecnej sytuacji na gospodarkę, jakich instrumentów finansowe trzeba i można do tego użyć? Co może zrobić państwo, a jak poradzą sobie ze spowolnieniem przedsiębiorcy? Jakie skutki pandemia przyniesie dla przyjętego dotychczas stylu życia i gospodarki?

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

Na jakie wsparcie ze strony BGK może liczyć przedsiębiorca w sytuacji kryzysowej? Czym różni się podejście BGK od innych banków rozwojowych? Jakie narzędzia dać nam może Fundusz Gwarancji Płynnościowych przygotowany przez BGK - o tym przede wszystkim porozmawia Marta Penczar z Gośćmi Kwadransa z EKF.

Beata Daszyńska Muzyczka, Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie „Harvard Business Review”. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge.W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych projektów, między innymi wprowadzeniem nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej MiniBank24.

Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2005 r. kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, a w 2008 r. objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 r. odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru Partnerstwa HR.

Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK.W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To państwowy bank rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce.

Beata Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. W ostatnim czasie jest zaangażowana w inicjatywę Trójmorza, głównie w proces tworzenia Funduszu Trójmorza. Ma on finansować infrastrukturę w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację i spójność gospodarczą UE.

Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu, NDI Sopot S.A. Absolwentka Politechniki Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki, kierunek Budownictwo w zakresie inżynierii wodnej i morskiej. Od 1993 r. związana z NDI, polską grupą budowlaną.

Początkowo zatrudniona na stanowisku inżyniera budowy, od 1996 roku kolejno Dyrektora Działu Consultingu Inwestycyjnego, a następnie Wiceprezesa – Dyrektora Pionu Deweloperskiego. Do jej obszaru zadań i odpowiedzialności należała akwizycja projektów dewelopersko-inwestycyjnych dla Spółki, ich strukturyzowanie, zwłaszcza w zakresie organizacji projektu i jego finansowania, pozyskiwanie partnerów kapitałowych i branżowych dla projektów, a także nadzór nad inwestycjami kapitałowymi.

Do najważniejszych zrealizowanych w tamtym okresie projektów należą m.in. hotele: Sheraton w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Sopocie, kompleks biurowo-usługowy ING Banku Śląskiego w Katowicach, Centrum Finansowe Puławska w Warszawie, siedziba TUiR Warta w Warszawie, siedziba Ergo Hestia w Sopocie.

W 2011 roku objęła stanowisko Wiceprezesa – Dyrektora Zarządzającego NDI Sopot SA i odpowiadała za operacyjne funkcjonowanie spółki. Od 2015 roku pełni rolę Prezesa Zarządu NDI sp. z o.o. a od 2018 r. także Prezesa Zarządu NDI Sopot SA. Przewodniczy Radom Nadzorczym spółek w Grupie.

Jako członek Komitetu Sterującego Konsorcjum nadzorowała realizację budowy północnego odcinka Autostrady A1 oraz wielu najważniejszych projektów inwestycyjnych grupy NDI m.in. przebudowy Centrum Sopotu, realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Miasto Sopot, Teatru Szekspirowski z unikatową na skalę Europy konstrukcją otwieranego dachu, czy Terminal T2 lotniska im. Lecha Wałęsy, rozbudowy terminala kontenerowego T2 dla DCT czy budowy Rotundy PKO Banku Polskiego w Warszawie.

Bierze aktywny udział w promowaniu programów edukacyjnych, których celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy m.in. pełniąc funkcję Członka Kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów Builder 4 Young Engineers. Od 2020 roku jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

Udostępnij artykuł: